بررسی بیش از 11 میلیون و 600 هزار برگ سند پزشکی فرهنگیان

بررسی بیش از 11 میلیون و 600 هزار برگ سند پزشکی فرهنگیان

 به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت توسعه مديريت و پشتيباني، فرشید سیاری ، اظهارکرد : از خردادماه سال 94 تاکنون بیش از 11 میلیون و 600 هزار برگ سند پزشکی فرهنگیان بررسی و مبلغ 455 میلیارد تومان بابت هزینه اسناد پزشکی به فرهنگیان پرداخت شده است.

مدیركل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینكه مدت قرارداد بیمه تكمیلی فرهنگیان از اول خرداد ماه 94 تا پایان شهریورماه 95 است ، خاطرنشان كرد : در سال جاری بیش از یك میلیون و 600 هزار نفر از فرهنگیان و خانواده تحت تكفل آنان با همكاری شركت آتیه سازان حافظ تحت پوشش قرار گرفته اند.

وي افزود : اهتمام لازم برای مدیریت صحیح منابع و انتخاب روش مناسب به كارگرفته شد تا با پرداخت كمترین حق بیمه (پرداختی 15 هزار تومان توسط فرهنگیان و 15 هزار تومان توسط آموزش و پرورش) قرارداد درمان تكمیلی اجرا شود

بررسی بیش از 11 میلیون و 600 هزار برگ سند پزشکی فرهنگیان

 به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت توسعه مديريت و پشتيباني، فرشید سیاری ، اظهارکرد : از خردادماه سال 94 تاکنون بیش از 11 میلیون و 600 هزار برگ سند پزشکی فرهنگیان بررسی و مبلغ 455 میلیارد تومان بابت هزینه اسناد پزشکی به فرهنگیان پرداخت شده است.

مدیركل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینكه مدت قرارداد بیمه تكمیلی فرهنگیان از اول خرداد ماه 94 تا پایان شهریورماه 95 است ، خاطرنشان كرد : در سال جاری بیش از یك میلیون و 600 هزار نفر از فرهنگیان و خانواده تحت تكفل آنان با همكاری شركت آتیه سازان حافظ تحت پوشش قرار گرفته اند.

وي افزود : اهتمام لازم برای مدیریت صحیح منابع و انتخاب روش مناسب به كارگرفته شد تا با پرداخت كمترین حق بیمه (پرداختی 15 هزار تومان توسط فرهنگیان و 15 هزار تومان توسط آموزش و پرورش) قرارداد درمان تكمیلی اجرا شود

بررسی بیش از 11 میلیون و 600 هزار برگ سند پزشکی فرهنگیان

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author