با مديران متخلف و سهل انگار در امر نگهداري مدارس برخورد مي شود

با مديران متخلف و سهل انگار در امر نگهداري مدارس برخورد مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ پيش از ظهر امروز علی اصغر فاني در نشستي كه با مديران سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس برگزار شد ،‌ با اشاره به اهميت نگهداري فضاي مدارس گفت من امسال را سال تعمير ونگهداري فضاهاي آموزشي نامگذاري مي كنم و سازمان نوسازي ،‌توسعه و تجهيز مدارس كتابچه اي را با موضوع وظايف مديران در حفظ و نگهداري فضاهاي آموزش تهيه و به مدارس ارسال كند تا مديران طبق آن به انجام وظيفه بپردازند .

فانی افزود:حضور خیرین ، کمک ها ی مردمی وتلاش های سازمان نوسازی برای جلب مشارکت های خارج از آموزش وپرورش  چه از طریق افراد حقیقی وچه اشخاص حقوقی  که سال هاست انجام می شود کار بسیار خوبی است  ودر سه سال اخیر نیز با جدیت پیگیری شده است.

وی تعمير ونگهداري مدارس را از واجبات دانست و افزود هميشه براي تعميرو نگهداري فضاي آموزشي به بودجه نياز نداريم بلكه بايد احساس مسئوليت كنيم و نسبت به آن حساس باشيم .

وزیر آموزش وپرورش بر تكميل طرح هاي نيمه تمام تاكيد كرد و افزود : درفرصت باقيمانده تلاش مي كنيم پروژه هاي نيمه تمام تكميل و به بهره برداري برسد و دراين راستا تخصيص بودجه به سازمان نوسازي را از طريق سازمان توسعه مديريت پيگيري مي كنيم .

فاني بااشاره به گستردگي و پراكندگي مناطق محروم ، اجرا، نظارت و ارزيابي از طرح هاي عمراني را كاري سخت و سنگين توصيف كرد و تصريح كرد: عليرغم اين گستردگي ،هرساله در ارزيابي هاي صورت گرفته  توسط سازمان مدیریت ،آموزش وپرورش همواره مقام اول يا دوم را در سطح كشور از نظر كيفيت داشته است كه از اين حيث كار همكاران ما در سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس قابل تقدير است.

وزيرآموزش و پرورش تجهيز بيش از 107 هزار كلاس به سيستم سرمايشي و گرمايشي که دراین دولت شروع شده وتا یک سال باقیمانده به اتمام خواهد رسید را يك كارانقلابي دانست و افزود: خوشحاليم كه دانش آموزان ما ديگر در معرض آسيب هاي  که سال های قبل شاهد آن بودیم، نيستند .

وي خاطر نشان كرد: حذف كامل كلاس هاي خشتي و گلي در دستور كار اين دولت است و مدارسي كه  نرم آنها در فضاي آموزشي پايين تر از نرم كلي كشور است بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند وازخيرين در اين مناطق بيشتراستفاده خواهد شد .

با مديران متخلف و سهل انگار در امر نگهداري مدارس برخورد مي شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ پيش از ظهر امروز علی اصغر فاني در نشستي كه با مديران سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس برگزار شد ،‌ با اشاره به اهميت نگهداري فضاي مدارس گفت من امسال را سال تعمير ونگهداري فضاهاي آموزشي نامگذاري مي كنم و سازمان نوسازي ،‌توسعه و تجهيز مدارس كتابچه اي را با موضوع وظايف مديران در حفظ و نگهداري فضاهاي آموزش تهيه و به مدارس ارسال كند تا مديران طبق آن به انجام وظيفه بپردازند .

فانی افزود:حضور خیرین ، کمک ها ی مردمی وتلاش های سازمان نوسازی برای جلب مشارکت های خارج از آموزش وپرورش  چه از طریق افراد حقیقی وچه اشخاص حقوقی  که سال هاست انجام می شود کار بسیار خوبی است  ودر سه سال اخیر نیز با جدیت پیگیری شده است.

وی تعمير ونگهداري مدارس را از واجبات دانست و افزود هميشه براي تعميرو نگهداري فضاي آموزشي به بودجه نياز نداريم بلكه بايد احساس مسئوليت كنيم و نسبت به آن حساس باشيم .

وزیر آموزش وپرورش بر تكميل طرح هاي نيمه تمام تاكيد كرد و افزود : درفرصت باقيمانده تلاش مي كنيم پروژه هاي نيمه تمام تكميل و به بهره برداري برسد و دراين راستا تخصيص بودجه به سازمان نوسازي را از طريق سازمان توسعه مديريت پيگيري مي كنيم .

فاني بااشاره به گستردگي و پراكندگي مناطق محروم ، اجرا، نظارت و ارزيابي از طرح هاي عمراني را كاري سخت و سنگين توصيف كرد و تصريح كرد: عليرغم اين گستردگي ،هرساله در ارزيابي هاي صورت گرفته  توسط سازمان مدیریت ،آموزش وپرورش همواره مقام اول يا دوم را در سطح كشور از نظر كيفيت داشته است كه از اين حيث كار همكاران ما در سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس قابل تقدير است.

وزيرآموزش و پرورش تجهيز بيش از 107 هزار كلاس به سيستم سرمايشي و گرمايشي که دراین دولت شروع شده وتا یک سال باقیمانده به اتمام خواهد رسید را يك كارانقلابي دانست و افزود: خوشحاليم كه دانش آموزان ما ديگر در معرض آسيب هاي  که سال های قبل شاهد آن بودیم، نيستند .

وي خاطر نشان كرد: حذف كامل كلاس هاي خشتي و گلي در دستور كار اين دولت است و مدارسي كه  نرم آنها در فضاي آموزشي پايين تر از نرم كلي كشور است بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند وازخيرين در اين مناطق بيشتراستفاده خواهد شد .

با مديران متخلف و سهل انگار در امر نگهداري مدارس برخورد مي شود

باران دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author