با سواد شدن بیش از ۹۰ هزار بی سواد در استان

با سواد شدن بیش از ۹۰ هزار بی سواد در استان

به گزارش مركز  اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل از سیستان و بلوچستان ؛علیرضا نخعی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش آموز و پنج هزار معلم و فرهنگی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان مانند دیگر استانهای مناطق دفاع مقدس در جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حریم اسلامی شهید داده است.

وی خاطر نشان کرد: ۳۷ هزار معلم در قسمت های مختلف این استان روزانه صدها کیلومتر راه را برای حضور سر کلاس درس طی می کنند که خوشبختانه ما شاهد حرکتی رو به جلو در سیستان و بلوچستان هستیم.

نخعی بیان کرد: خوشبختانه این استان در شاخص های مختلف پیشرفت داشته و نزدیک به پنج درصد از پوشش تحصیلی در سیستان وبلوچستان ارتقا پیدا کرده و ۹۰ هزار دانش آموزی که تاکنون سر کلاس درس نبوده اند در کلاس حضور پیدا کرده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره بر اینکه معلمین بار اصلی سواد آموزی را بردوش می کشند ادامه داد: طی ۲ سال گذشته نزدیک به ۹۲ هزار بی سواد زیر ۵۰ سال سرکلاس درس نشسته اند که باید گفت این توفیق با مجاهدت به دست می آید.

وی افزود: برای سال تحصیلی پیش رو،  سواد آموزی بیش از ۶۰ هزار بی سواد زیر ۵۰ سال برنامه ریزی شده که خوشبختانه بیش از ۶۰ درصد آن عملی شده است.

وی با بیان اینکه سواد آموزی ادامه راه شهیدان و مهم ترین اقدام برای پیروی از راه آنها است عنوان کرد: موضوع سواد یک موضوع اعتقادی است چرا که مورد سفارش بزرگان دینی می باشد.

با سواد شدن بیش از ۹۰ هزار بی سواد در استان

به گزارش مركز  اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل از سیستان و بلوچستان ؛علیرضا نخعی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش آموز و پنج هزار معلم و فرهنگی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان مانند دیگر استانهای مناطق دفاع مقدس در جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حریم اسلامی شهید داده است.

وی خاطر نشان کرد: ۳۷ هزار معلم در قسمت های مختلف این استان روزانه صدها کیلومتر راه را برای حضور سر کلاس درس طی می کنند که خوشبختانه ما شاهد حرکتی رو به جلو در سیستان و بلوچستان هستیم.

نخعی بیان کرد: خوشبختانه این استان در شاخص های مختلف پیشرفت داشته و نزدیک به پنج درصد از پوشش تحصیلی در سیستان وبلوچستان ارتقا پیدا کرده و ۹۰ هزار دانش آموزی که تاکنون سر کلاس درس نبوده اند در کلاس حضور پیدا کرده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره بر اینکه معلمین بار اصلی سواد آموزی را بردوش می کشند ادامه داد: طی ۲ سال گذشته نزدیک به ۹۲ هزار بی سواد زیر ۵۰ سال سرکلاس درس نشسته اند که باید گفت این توفیق با مجاهدت به دست می آید.

وی افزود: برای سال تحصیلی پیش رو،  سواد آموزی بیش از ۶۰ هزار بی سواد زیر ۵۰ سال برنامه ریزی شده که خوشبختانه بیش از ۶۰ درصد آن عملی شده است.

وی با بیان اینکه سواد آموزی ادامه راه شهیدان و مهم ترین اقدام برای پیروی از راه آنها است عنوان کرد: موضوع سواد یک موضوع اعتقادی است چرا که مورد سفارش بزرگان دینی می باشد.

با سواد شدن بیش از ۹۰ هزار بی سواد در استان

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author