اولین جشنواره فیلم «مدافعان حرم» برگزیدگان خود را شناخت

اولین جشنواره فیلم «مدافعان حرم» برگزیدگان خود را شناخت
در بخش مستند اولین جشنواره مدافعان حرم، روح‌الله رفیعی کارگردان فیلم خالد و مجتبی و در بخش نماهنگ جواد مزدآبادی برای کلیپ موج دریا شایسته تقدیر شناخته شدند.

اولین جشنواره فیلم «مدافعان حرم» برگزیدگان خود را شناخت

در بخش مستند اولین جشنواره مدافعان حرم، روح‌الله رفیعی کارگردان فیلم خالد و مجتبی و در بخش نماهنگ جواد مزدآبادی برای کلیپ موج دریا شایسته تقدیر شناخته شدند.
اولین جشنواره فیلم «مدافعان حرم» برگزیدگان خود را شناخت

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author