اهداي زمین توسط خیرین شهرستان ورزقان جهت احداث مدرسه

اهداي زمین توسط خیرین شهرستان ورزقان جهت احداث مدرسه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان شرقي، وارثان مرحوم حاج الهیار هادی ورزقانی ،در اقدامی خیرخو اهانه و خدا پسندانه قطعه زمینی به مساحت 3630متر مربع ، واقع در شهر ورزقان جهت احداث مدرسه به آموزش و پرورش این شهرستان اهدا كردند.

اهداي زمین توسط خیرین شهرستان ورزقان جهت احداث مدرسه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربايجان شرقي، وارثان مرحوم حاج الهیار هادی ورزقانی ،در اقدامی خیرخو اهانه و خدا پسندانه قطعه زمینی به مساحت 3630متر مربع ، واقع در شهر ورزقان جهت احداث مدرسه به آموزش و پرورش این شهرستان اهدا كردند.

اهداي زمین توسط خیرین شهرستان ورزقان جهت احداث مدرسه

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author