انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در 92 هزار مدرسه برگزار خواهد شد

انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در 92 هزار مدرسه برگزار خواهد شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، مهدی علی‌اکبرزاده در حاشیه همایش شوراهای دانش آموزی برتر استان هادر اردبیل اظهار كرد: اردوی دانش‌آموزان برتر شوراهای دانش‌آموزی کشور در نیمه شمالی به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود به طوری که بهترین همکاری و مطلوب‌ترین فضا را برای برگزاری این رویداد در استان اردبیل شاهد هستیم.

علی اکبر زاده با بیان اینکه در این همایش ملی از 20 استان کشور بیش از 400 دانش‌آموز منتخب شوراهای دانش‌آموزی حضور پیدا کردند، افزود: این همایش در اردوگاه مقدس اردبیلی و به مدت سه روز برگزار شده و آیین اختتامیه آن روز یکشنبه هفتم شهر یور ماه برگزار خواهد شد.

وی گفت: نوزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در سال تحصیلی جدید و آبان ماه در 92 هزار مدرسه کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش  به روند برگزاری انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در کشور اشاره کرد و عنوان داشت: هجدهمین دور این انتخابات در سال تحصیلی گذشته با حضور دانش‌آموزان و انتخاب 650 هزار دانش‌آموز منتخب شوراهای دانش‌آموزی برگزار شد .

مهدی علی اکبر زاده مهمترین رویکرد این شوراها را مشارکت در کار مدرسه و همراهی و همدلی با مدیر مدرسه اعلام کرد و یادآور شد: دانش‌آموزان برتر شوراهای دانش‌آموزی از جنبه‌های تربیتی، اخلاقی و آموزشی گل سرسبد دانش‌آموزان کشور هستند.

علي اکبرزاده با بیان اینکه در قالب شوراهای دانش‌آموزی ما شاهد یک حس همکاری و تبادل تجربه بین استان‌ها هستیم تا با گردهم آمدن در کنار هم بتوانند تجربیاتش را به همدیگر منتقل کنند، گفت: همایش دختران برتر شوراهای دانش‌آموزی نیز در مرداد ماه برگزار شد.

وی اظهار کرد: امیدواریم امسال با تشکیل شوراهای دانش‌آموزی زمینه خوبی فراهم آید تا نسل آینده بیشتر و بهتر بتوانند با مفاهیم و آموزه‌های برگرفته از قانون اساسی در قالبی ارکان دموکراسی واقعی آشنا شوند

انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در 92 هزار مدرسه برگزار خواهد شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، مهدی علی‌اکبرزاده در حاشیه همایش شوراهای دانش آموزی برتر استان هادر اردبیل اظهار كرد: اردوی دانش‌آموزان برتر شوراهای دانش‌آموزی کشور در نیمه شمالی به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود به طوری که بهترین همکاری و مطلوب‌ترین فضا را برای برگزاری این رویداد در استان اردبیل شاهد هستیم.

علی اکبر زاده با بیان اینکه در این همایش ملی از 20 استان کشور بیش از 400 دانش‌آموز منتخب شوراهای دانش‌آموزی حضور پیدا کردند، افزود: این همایش در اردوگاه مقدس اردبیلی و به مدت سه روز برگزار شده و آیین اختتامیه آن روز یکشنبه هفتم شهر یور ماه برگزار خواهد شد.

وی گفت: نوزدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در سال تحصیلی جدید و آبان ماه در 92 هزار مدرسه کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش  به روند برگزاری انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در کشور اشاره کرد و عنوان داشت: هجدهمین دور این انتخابات در سال تحصیلی گذشته با حضور دانش‌آموزان و انتخاب 650 هزار دانش‌آموز منتخب شوراهای دانش‌آموزی برگزار شد .

مهدی علی اکبر زاده مهمترین رویکرد این شوراها را مشارکت در کار مدرسه و همراهی و همدلی با مدیر مدرسه اعلام کرد و یادآور شد: دانش‌آموزان برتر شوراهای دانش‌آموزی از جنبه‌های تربیتی، اخلاقی و آموزشی گل سرسبد دانش‌آموزان کشور هستند.

علي اکبرزاده با بیان اینکه در قالب شوراهای دانش‌آموزی ما شاهد یک حس همکاری و تبادل تجربه بین استان‌ها هستیم تا با گردهم آمدن در کنار هم بتوانند تجربیاتش را به همدیگر منتقل کنند، گفت: همایش دختران برتر شوراهای دانش‌آموزی نیز در مرداد ماه برگزار شد.

وی اظهار کرد: امیدواریم امسال با تشکیل شوراهای دانش‌آموزی زمینه خوبی فراهم آید تا نسل آینده بیشتر و بهتر بتوانند با مفاهیم و آموزه‌های برگرفته از قانون اساسی در قالبی ارکان دموکراسی واقعی آشنا شوند

انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در 92 هزار مدرسه برگزار خواهد شد

قرآن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author