امیر عزیزی

امیر عزیزی

به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز سراسر کشور ( 16 اردیبهشت الی 10 خرداد 95 )

ایران کشوری با قدمت چندین هزار ساله همواره نشانه های بزرگی و تمدن را با خود همراه داشته است علم و دانش در نزد ایرانیان جایگاهی رفیع و قابل توجه داشته است و ایرانیان به هنر و دانش همواره مزین بوده اند. اصولاً جامعه ایرانی جامعه ای بهره مند از فرهنگ و ارزش های والای انسانی بوده است و این همه مرهون اهتمام ایرانیان به علم و دانش و تعلیم و تربیت بوده است.

جامعه ایرانی در کنار علاقه مندی به دانش ، جامعه ای نیکوکار نیز هست ، جامعه ای که به مصداق کلام سعدی شاعر بلند آوازه ایرانی « بنی آدم را اعضا یک پیکر می داند« .

خیرین مدرسه ساز از مصادیق نیکوکاری و نیک اندیشی در جامعه ایرانی هستند. انسانهای بزرگی که در راه اشاعه علم و دانش و فراهم آوردن زمینه های رشد و توسعه فرهنگ این سرزمین نقش آفرین بوده اندو از این جایگاه ارزشمند بهره مند شده اند.

تاریخچه ساخت مدارس در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد مدرسه در طول تاریخ ایران از ارکان اصلی ساختار اجتماعی ، فرهنگی جامعه ایرانی به شمار آمده است نقش اصلی در ساخت مدارس در ایران را آحاد مردم بر عهده داشته اند و در لابلای کتب تاریخی می توان نقش گروههای مختلف اجتماعی در ساخت و اداره مدارس ایرانی را جستجو کرد. از میرزا حسین خان رشدیه تاجبار باغچه بان که بانی تأسیس و راه اندازی مدارس جدید در دوران معاصر ایران بوده اند، تا سالهای اخیر که خیرین مدرسه ساز یک نهاد مردمی کارآمد برای مشارکت در ساخت توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی را تشکیل دادند ، همگی بیانگر آن است که مردم در رشد نظام تعلیم و تربیت ایفاگر نقش اساسی بوده اند.

جامعه خیرین مدرسه ساز کشور از سال 1378 به همت گروهی از نیکوکاران ایرانی تأسیس شد این نهاد مردمی در تعامل هدفمند با وزارت آموزش و پرورش به سرعت در مسیر کارآمدی قرار گرفت و در تمامی استانهای کشور اقدام به تأسیس و راه اندازی مجامع خیرین مدرسه ساز استانی نمود.

افزایش شناخت و آگاهی مردم از اهداف این نهادها موجب افزایش فعالیتهای آن شد و به سرعت جایگاه خود را بعنوان یک نهاد خیر اندیش در جهت رفع مشکلات و کمبودهای مربوط به فضاهای آموزشی بدست آورد.

تعامل مستمر جامعه خیرین مدرسه ساز و وزارت آموزش و پرورش بعنوان متولی اصلی نظام آموزشی کشور و سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس بعنوان دستگاه تخصصی در ساخت و تجهیز مدارس یکی از دلایل اصلی موفقیت این نهاد مردمی در تحقق اهداف خود بوده است.

طی 18 سال که از تأسیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور سپری شده است همواره 3 هدف اصلی در پیشانی فعالیتهای آن قرار داشته است:

1- ساخت و توسعه فضاهای آموزشی

2- اشاعه و گسترش فرهنگ نیکوکاری و مدرسه سازی

3- تجلیل و تکریم از اقدامات ارزشمند خیرین و نیکوکاران

جامعه خیرین مدرسه ساز با شناسایی و جذب نیکوکاران علاقه مند به مشارکت در ساخت مدرسه و فضاهای پرورشی و ورزشی کوشیده است تا استانداردهای آموزشی لازم برای رشد شاخص های آموزشی کشور را ارتقا بخشد و از منظر کارشناسان و صاحب نظران در این عرصه کارنامه قابل قبولی را به جای گذاشته است. به بیان دیگر جامعه خیرین مدرسه ساز طی سالهای اخیر با مشارکت در ساخت فضاهای آموزشی به لحاظ اقتصادی یاری رسان نظام آموزشی کشور بوده است که اقدامی قابل توجه به شمار می آید و از طرف دیگر با ترویج تفکر و اندیشه مدرسه سازی ، تأثیر اساسی در توسعه فرهنگی کشور و رونق فعالیتهای خیرین داشته است.

عملکرد

نقطه عطف در مقطع شکل گیری جامعه خیرین مدرسه ساز در ایران به دورانی باز می گردد که مدارس چند نوبته از جمله مشکلات اساسی نظام آموزشی کشور محسوب می شد و همان احساس نیاز ضرورت تأسیس نهاد خیرین مدرسه ساز را دو چندان نمود بهمین دلیل اصل تشکیل جامعه خیرین مدرسه ساز در پاسخ به نیاز جامعه برای ساخت مدارس جدید و رفع مشکلات این بخش ا رزیابی می شود و البته برآوردها نشان می دهد در این عرصه عملکرد موفقی داشته است بعد از پیروزی ا نقلاب اسلامی بالغ بر  500 هزار کلاس درس از سوی سازمان نوسازی مدارس در سطح کشور ساخته شده است که حدود 20 % این فضاهای آموزشی با مشارکت خیرین مدرسه ساز انجام شده است.

از دیگر جنبه ها ی فعالیت خیرین مدرسه ساز می توان به مشارکت نیکوکاران در تکمیل پروژه های نیمه تمام اشاره نمود که طی سالهای اخیر حدود 400 طرح نیمه تمام به همت خیرین مدرسه ساز تکمیل و تحویل شده است. از نظر فرهنگی عملکرد جامعه خیرین مدرسه ساز با برگزاری صدها جشنواره و گردهمایی ویژه نیکوکاران در شهرها و استانهای مختلف کشور تأثیرات مثبت اجتماعی و فرهنگی داشته است.

چشم انداز

عملکرد مناسب جامعه خیرین مدرسه ساز بعنوان یک نهاد مردمی کارآمد در رشد شاخص های آموزشی کشور طی سالهای گذشته جایگاه این مجموعه خیر اندیش را در نظام برنامه ریزی کشور ارتقا بخشده است به نحوی که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنی در سال 1390 که به عنوان مهمترین سند فرادستی وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک راهبرد اساسی در تحقق اهداف وزارت آموزش و پرورش تاکید شده است . بنابراین نظام برنامه ریزی کشور بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی در عملکرد نظام تعلیم و تربیت نگاه راهبردی دارد و این مأموریت مهم را به صورت داوطلبانه ، جامعه خیرین مدرسه ساز بر عهده گرفته است که اقدامی قابل تقدیر و افتخارآفرین به شمار می آید.

امیر عزیزی -کارشناس ارشد تاریخ

امیر عزیزی

به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز سراسر کشور ( 16 اردیبهشت الی 10 خرداد 95 )

ایران کشوری با قدمت چندین هزار ساله همواره نشانه های بزرگی و تمدن را با خود همراه داشته است علم و دانش در نزد ایرانیان جایگاهی رفیع و قابل توجه داشته است و ایرانیان به هنر و دانش همواره مزین بوده اند. اصولاً جامعه ایرانی جامعه ای بهره مند از فرهنگ و ارزش های والای انسانی بوده است و این همه مرهون اهتمام ایرانیان به علم و دانش و تعلیم و تربیت بوده است.

جامعه ایرانی در کنار علاقه مندی به دانش ، جامعه ای نیکوکار نیز هست ، جامعه ای که به مصداق کلام سعدی شاعر بلند آوازه ایرانی « بنی آدم را اعضا یک پیکر می داند« .

خیرین مدرسه ساز از مصادیق نیکوکاری و نیک اندیشی در جامعه ایرانی هستند. انسانهای بزرگی که در راه اشاعه علم و دانش و فراهم آوردن زمینه های رشد و توسعه فرهنگ این سرزمین نقش آفرین بوده اندو از این جایگاه ارزشمند بهره مند شده اند.

تاریخچه ساخت مدارس در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد مدرسه در طول تاریخ ایران از ارکان اصلی ساختار اجتماعی ، فرهنگی جامعه ایرانی به شمار آمده است نقش اصلی در ساخت مدارس در ایران را آحاد مردم بر عهده داشته اند و در لابلای کتب تاریخی می توان نقش گروههای مختلف اجتماعی در ساخت و اداره مدارس ایرانی را جستجو کرد. از میرزا حسین خان رشدیه تاجبار باغچه بان که بانی تأسیس و راه اندازی مدارس جدید در دوران معاصر ایران بوده اند، تا سالهای اخیر که خیرین مدرسه ساز یک نهاد مردمی کارآمد برای مشارکت در ساخت توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی را تشکیل دادند ، همگی بیانگر آن است که مردم در رشد نظام تعلیم و تربیت ایفاگر نقش اساسی بوده اند.

جامعه خیرین مدرسه ساز کشور از سال 1378 به همت گروهی از نیکوکاران ایرانی تأسیس شد این نهاد مردمی در تعامل هدفمند با وزارت آموزش و پرورش به سرعت در مسیر کارآمدی قرار گرفت و در تمامی استانهای کشور اقدام به تأسیس و راه اندازی مجامع خیرین مدرسه ساز استانی نمود.

افزایش شناخت و آگاهی مردم از اهداف این نهادها موجب افزایش فعالیتهای آن شد و به سرعت جایگاه خود را بعنوان یک نهاد خیر اندیش در جهت رفع مشکلات و کمبودهای مربوط به فضاهای آموزشی بدست آورد.

تعامل مستمر جامعه خیرین مدرسه ساز و وزارت آموزش و پرورش بعنوان متولی اصلی نظام آموزشی کشور و سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس بعنوان دستگاه تخصصی در ساخت و تجهیز مدارس یکی از دلایل اصلی موفقیت این نهاد مردمی در تحقق اهداف خود بوده است.

طی 18 سال که از تأسیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور سپری شده است همواره 3 هدف اصلی در پیشانی فعالیتهای آن قرار داشته است:

1- ساخت و توسعه فضاهای آموزشی

2- اشاعه و گسترش فرهنگ نیکوکاری و مدرسه سازی

3- تجلیل و تکریم از اقدامات ارزشمند خیرین و نیکوکاران

جامعه خیرین مدرسه ساز با شناسایی و جذب نیکوکاران علاقه مند به مشارکت در ساخت مدرسه و فضاهای پرورشی و ورزشی کوشیده است تا استانداردهای آموزشی لازم برای رشد شاخص های آموزشی کشور را ارتقا بخشد و از منظر کارشناسان و صاحب نظران در این عرصه کارنامه قابل قبولی را به جای گذاشته است. به بیان دیگر جامعه خیرین مدرسه ساز طی سالهای اخیر با مشارکت در ساخت فضاهای آموزشی به لحاظ اقتصادی یاری رسان نظام آموزشی کشور بوده است که اقدامی قابل توجه به شمار می آید و از طرف دیگر با ترویج تفکر و اندیشه مدرسه سازی ، تأثیر اساسی در توسعه فرهنگی کشور و رونق فعالیتهای خیرین داشته است.

عملکرد

نقطه عطف در مقطع شکل گیری جامعه خیرین مدرسه ساز در ایران به دورانی باز می گردد که مدارس چند نوبته از جمله مشکلات اساسی نظام آموزشی کشور محسوب می شد و همان احساس نیاز ضرورت تأسیس نهاد خیرین مدرسه ساز را دو چندان نمود بهمین دلیل اصل تشکیل جامعه خیرین مدرسه ساز در پاسخ به نیاز جامعه برای ساخت مدارس جدید و رفع مشکلات این بخش ا رزیابی می شود و البته برآوردها نشان می دهد در این عرصه عملکرد موفقی داشته است بعد از پیروزی ا نقلاب اسلامی بالغ بر  500 هزار کلاس درس از سوی سازمان نوسازی مدارس در سطح کشور ساخته شده است که حدود 20 % این فضاهای آموزشی با مشارکت خیرین مدرسه ساز انجام شده است.

از دیگر جنبه ها ی فعالیت خیرین مدرسه ساز می توان به مشارکت نیکوکاران در تکمیل پروژه های نیمه تمام اشاره نمود که طی سالهای اخیر حدود 400 طرح نیمه تمام به همت خیرین مدرسه ساز تکمیل و تحویل شده است. از نظر فرهنگی عملکرد جامعه خیرین مدرسه ساز با برگزاری صدها جشنواره و گردهمایی ویژه نیکوکاران در شهرها و استانهای مختلف کشور تأثیرات مثبت اجتماعی و فرهنگی داشته است.

چشم انداز

عملکرد مناسب جامعه خیرین مدرسه ساز بعنوان یک نهاد مردمی کارآمد در رشد شاخص های آموزشی کشور طی سالهای گذشته جایگاه این مجموعه خیر اندیش را در نظام برنامه ریزی کشور ارتقا بخشده است به نحوی که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنی در سال 1390 که به عنوان مهمترین سند فرادستی وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک راهبرد اساسی در تحقق اهداف وزارت آموزش و پرورش تاکید شده است . بنابراین نظام برنامه ریزی کشور بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی در عملکرد نظام تعلیم و تربیت نگاه راهبردی دارد و این مأموریت مهم را به صورت داوطلبانه ، جامعه خیرین مدرسه ساز بر عهده گرفته است که اقدامی قابل تقدیر و افتخارآفرین به شمار می آید.

امیر عزیزی -کارشناس ارشد تاریخ

امیر عزیزی

خرید بک لینک

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , ,

About the author