المپيادهاي درون مدرسه اي بزرگترين و مؤثرترين رخداد ورزشي كشور است

المپيادهاي درون مدرسه اي بزرگترين و مؤثرترين رخداد ورزشي كشور است

  به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش از ظهر امروز ، عليرضا كمره ئي درمراسم سومين دوره المپياد ورزشي درون مدرسه اي که در منطقه 7 تهران برگزار شد، اظهار كرد: حضور مسئولين در اين مراسم نشانه آن است كه ورزش به يك اولويت در كشور تبديل شده است.

وي افزود: در سومين سال برگزاري المپيادهاي درون مدرسه اي اين طرح چنان به رشد و بالندگي رسيده است كه گويي ده سال از اجراي آن مي گذرد.

كمرئي تصريح كرد: در راستاي اجرايي شدن ساحت هاي 6 گانه موجود در سندآموزش وپرورش، ورزش همگاني نقشي بي بديل و متمايز دارد كه بايد از اين فرصت براي توسعه و تعالي كشور استفاده كنيم.

مدير كل آموزش وپرورش شهر تهران المپيادهاي ورزشي درون مدرسه اي را يكي از بزرگترين ، مؤثرترين و پرمخاطب ترين رخدادهاي كشور دانست و افزود: ما براي فرهنگ سازي در سطح مدارس نيازمند داشتن الگوهاي مناسب و استفاده از وجود آنها هستيم و دراين خصوص بايد با همت كار را پيش ببريم.

المپيادهاي درون مدرسه اي بزرگترين و مؤثرترين رخداد ورزشي كشور است

  به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش از ظهر امروز ، عليرضا كمره ئي درمراسم سومين دوره المپياد ورزشي درون مدرسه اي که در منطقه 7 تهران برگزار شد، اظهار كرد: حضور مسئولين در اين مراسم نشانه آن است كه ورزش به يك اولويت در كشور تبديل شده است.

وي افزود: در سومين سال برگزاري المپيادهاي درون مدرسه اي اين طرح چنان به رشد و بالندگي رسيده است كه گويي ده سال از اجراي آن مي گذرد.

كمرئي تصريح كرد: در راستاي اجرايي شدن ساحت هاي 6 گانه موجود در سندآموزش وپرورش، ورزش همگاني نقشي بي بديل و متمايز دارد كه بايد از اين فرصت براي توسعه و تعالي كشور استفاده كنيم.

مدير كل آموزش وپرورش شهر تهران المپيادهاي ورزشي درون مدرسه اي را يكي از بزرگترين ، مؤثرترين و پرمخاطب ترين رخدادهاي كشور دانست و افزود: ما براي فرهنگ سازي در سطح مدارس نيازمند داشتن الگوهاي مناسب و استفاده از وجود آنها هستيم و دراين خصوص بايد با همت كار را پيش ببريم.

المپيادهاي درون مدرسه اي بزرگترين و مؤثرترين رخداد ورزشي كشور است

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author