افزوده شدن 120 کلاس درس جدید همزمان با، بازگشایی مدارس به فضاهای آموزشی استان

افزوده شدن 120 کلاس درس جدید همزمان با، بازگشایی مدارس به فضاهای آموزشی استان

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان بوشهر؛ ناصر کرمی درمراسم بازگشایی مدارس استان گفت: با نواخته شدن زنگ مهر در ۲۱۵۰ مدرسه استان بوشهر ۲۰۴ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

کرمی با بیان اینکه از مجموع کل تعداد دانش آموزان ثبت نامی 22 هزار و 500 دانش آموز کلاس اولی هستند تصریح کردوافزود: دانش آموزان مقطع ابتدایی با 115 هزار و 500 دانش‌آموز بیشترین تعداد دانش آموز را در بین مقاطع مختلف تحصیلی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: تعداد دانش‌آموزان متوسطه اول 43 هزار و 900  نفر و  متوسطه دوم  31 هزار دانش آموز  است که در مجموع دانش‌آموزان استان بوشهر در 2 هزار و 150 مدرسه تحصیل می‌کنند.

کرمی با اشاره به مشارکت 13 هزار و 650 آموزگار در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان استان بوشهر خاطر نشان کرد: 120 کلاس درس جدید در بازگشایی مدارس  به فضاهای آموزشی استان بوشهر افزوده شد.

افزوده شدن 120 کلاس درس جدید همزمان با، بازگشایی مدارس به فضاهای آموزشی استان

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان بوشهر؛ ناصر کرمی درمراسم بازگشایی مدارس استان گفت: با نواخته شدن زنگ مهر در ۲۱۵۰ مدرسه استان بوشهر ۲۰۴ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

کرمی با بیان اینکه از مجموع کل تعداد دانش آموزان ثبت نامی 22 هزار و 500 دانش آموز کلاس اولی هستند تصریح کردوافزود: دانش آموزان مقطع ابتدایی با 115 هزار و 500 دانش‌آموز بیشترین تعداد دانش آموز را در بین مقاطع مختلف تحصیلی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: تعداد دانش‌آموزان متوسطه اول 43 هزار و 900  نفر و  متوسطه دوم  31 هزار دانش آموز  است که در مجموع دانش‌آموزان استان بوشهر در 2 هزار و 150 مدرسه تحصیل می‌کنند.

کرمی با اشاره به مشارکت 13 هزار و 650 آموزگار در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان استان بوشهر خاطر نشان کرد: 120 کلاس درس جدید در بازگشایی مدارس  به فضاهای آموزشی استان بوشهر افزوده شد.

افزوده شدن 120 کلاس درس جدید همزمان با، بازگشایی مدارس به فضاهای آموزشی استان

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author