افزایش ۱۱ برابری دانش‌آموزان ابتدایی در جشنواره جابربن حیان

افزایش ۱۱ برابری دانش‌آموزان ابتدایی در جشنواره جابربن حیان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خبرگزاری فارس،  صبح امروزعلی‌اصغر فانی در پنجمین جشنواره کشوری حابربن حیان اظهار كرد: پرسشگری کلید حل مسئله است و اگر دانش‌آموز نسبت به پدیده‌های محیط خود توجه کند، می‌توانیم امیدوار باشیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه توجه به محیط در نظام تعلیم و تربیت بسیار مهم است، تصريح کرد: افراد بسیاری در جامعه هستند که پدیده‌ها را می‌بینند و متأثر نمی‌شوند، اما دانش‌آموز پژوهشگر و پرسشگر که محیط را رصد، مسئله‌یابی و علت‌یابی می‌کند، فردی است که به او نیاز داریم.

وی با تبریک به فرهنگیانی که دانش آموزانی پژوهشگر تربیت می کنند، خاطرنشان كرد: کسی که کتاب تألیف می‌کند، یعنی با موضوع الفت می‌گیرد و تمام ذهن او سرشار از آن موضوع می‌شود و آن زمان اثری را از خود به جای می‌گذارد که در دانش‌آموزان ابتدایی این موضوعات وجود دارد.

فاني با اشاره به کارکردهای آموزش و پرورش افزود: آموختن برای دانستن، آموختن برای زیستن و آموختن برای با دیگران زیستن، از کارکردهای آموزش و پرورش است و باید به آنها توجه کرد.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص افزایش پژوهشسراهای دانش‌آموزی بيان كرد: اکنون پژوهشسراهای دانش‌آموزی کارکردهای خوبی دارد و میزبان دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه است؛ اکنون 500 پژوهشسرا در کشور داریم که در سال تحصیلی جدید، پژوهشسراهای دانش‌آموزی به 615 عدد خواهد رسید.

وی با اشاره به جشنواره‌هایی که در حوزه دانش‌آموزی برگزار می‌شود، اظهار کرد: جشنواره جابربن حیان برای دانش‌آموزان ابتدایی، جشنواره نوجوان خوارزمی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و جشنواره جوان خوارزمی برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه برگزار می‌شود تا بتوانیم دانش‌آموز پژوهنده، مخترع و مکتشف تربیت کنیم.

فاني با اشاره به افزایش حضور دانش‌آموزان در جشنواره جابربن حیان عنوان کرد: در پنج سال پیش، این جشنواره با 300 هزار دانش‌آموز کار خود را آغاز کرد، اما امروز با 3 میلیون و 300 هزار دانش‌آموز، جشنواره جابربن حیان را دنبال می‌کنیم و این موضوع نشان از افزایش 11 برابری حضور دانش‌آموزان در این جشنواره است.

افزایش ۱۱ برابری دانش‌آموزان ابتدایی در جشنواره جابربن حیان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خبرگزاری فارس،  صبح امروزعلی‌اصغر فانی در پنجمین جشنواره کشوری حابربن حیان اظهار كرد: پرسشگری کلید حل مسئله است و اگر دانش‌آموز نسبت به پدیده‌های محیط خود توجه کند، می‌توانیم امیدوار باشیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه توجه به محیط در نظام تعلیم و تربیت بسیار مهم است، تصريح کرد: افراد بسیاری در جامعه هستند که پدیده‌ها را می‌بینند و متأثر نمی‌شوند، اما دانش‌آموز پژوهشگر و پرسشگر که محیط را رصد، مسئله‌یابی و علت‌یابی می‌کند، فردی است که به او نیاز داریم.

وی با تبریک به فرهنگیانی که دانش آموزانی پژوهشگر تربیت می کنند، خاطرنشان كرد: کسی که کتاب تألیف می‌کند، یعنی با موضوع الفت می‌گیرد و تمام ذهن او سرشار از آن موضوع می‌شود و آن زمان اثری را از خود به جای می‌گذارد که در دانش‌آموزان ابتدایی این موضوعات وجود دارد.

فاني با اشاره به کارکردهای آموزش و پرورش افزود: آموختن برای دانستن، آموختن برای زیستن و آموختن برای با دیگران زیستن، از کارکردهای آموزش و پرورش است و باید به آنها توجه کرد.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص افزایش پژوهشسراهای دانش‌آموزی بيان كرد: اکنون پژوهشسراهای دانش‌آموزی کارکردهای خوبی دارد و میزبان دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه است؛ اکنون 500 پژوهشسرا در کشور داریم که در سال تحصیلی جدید، پژوهشسراهای دانش‌آموزی به 615 عدد خواهد رسید.

وی با اشاره به جشنواره‌هایی که در حوزه دانش‌آموزی برگزار می‌شود، اظهار کرد: جشنواره جابربن حیان برای دانش‌آموزان ابتدایی، جشنواره نوجوان خوارزمی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و جشنواره جوان خوارزمی برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه برگزار می‌شود تا بتوانیم دانش‌آموز پژوهنده، مخترع و مکتشف تربیت کنیم.

فاني با اشاره به افزایش حضور دانش‌آموزان در جشنواره جابربن حیان عنوان کرد: در پنج سال پیش، این جشنواره با 300 هزار دانش‌آموز کار خود را آغاز کرد، اما امروز با 3 میلیون و 300 هزار دانش‌آموز، جشنواره جابربن حیان را دنبال می‌کنیم و این موضوع نشان از افزایش 11 برابری حضور دانش‌آموزان در این جشنواره است.

افزایش ۱۱ برابری دانش‌آموزان ابتدایی در جشنواره جابربن حیان

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author