افزايش سرانه آموزشي كشور به 5.07 متر مربع در دولت يازدهم

افزايش سرانه آموزشي كشور به 5.07 متر مربع در دولت يازدهم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، مرتضي رئيسي درخصوص فضاهاي آموزشي احداث شده در دولت يازدهم ، اظهار كرد: در بين سال هاي92، 93 و 94 به ترتيب 7 هزار و 590، 9 هزار و 24 و 11 هزار و 197 كلاس درس با زيربناي 982 هزار و 127، يك ميليون و 302 هزار و 295 و يك ميليون و 587 هزار و 459 متر مربع به فضاهاي آموزشي كشور افزوده شده است.

وي افزود: اين ساخت و سازها موجب شده است تا سرانه ‌آموزشي از 4.86 متر مربع در سال 92 به 5.07 متر مربع به ازاي هر دانش آموز در سال 94 افزايش پيدا كند.

افزايش سرانه آموزشي كشور به 5.07 متر مربع در دولت يازدهم

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، مرتضي رئيسي درخصوص فضاهاي آموزشي احداث شده در دولت يازدهم ، اظهار كرد: در بين سال هاي92، 93 و 94 به ترتيب 7 هزار و 590، 9 هزار و 24 و 11 هزار و 197 كلاس درس با زيربناي 982 هزار و 127، يك ميليون و 302 هزار و 295 و يك ميليون و 587 هزار و 459 متر مربع به فضاهاي آموزشي كشور افزوده شده است.

وي افزود: اين ساخت و سازها موجب شده است تا سرانه ‌آموزشي از 4.86 متر مربع در سال 92 به 5.07 متر مربع به ازاي هر دانش آموز در سال 94 افزايش پيدا كند.

افزايش سرانه آموزشي كشور به 5.07 متر مربع در دولت يازدهم

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author