افتخار داشتیم افطار را مهمان رئیس‌جمهور اسرائیل باشیم

افتخار داشتیم افطار را مهمان رئیس‌جمهور اسرائیل باشیم
صفحه تائید‌نشده سفارت ترکیه در فلسطین اشغالی در توئیتر اعلام کرده که مقامات این سفارتخانه «افتخار میهمان رئیس‌جمهور ریولین» بودن در مراسم افطار را داشته‌اند.

افتخار داشتیم افطار را مهمان رئیس‌جمهور اسرائیل باشیم

صفحه تائید‌نشده سفارت ترکیه در فلسطین اشغالی در توئیتر اعلام کرده که مقامات این سفارتخانه «افتخار میهمان رئیس‌جمهور ریولین» بودن در مراسم افطار را داشته‌اند.
افتخار داشتیم افطار را مهمان رئیس‌جمهور اسرائیل باشیم

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author