افتتاح مدرسه 9 کلاسه مشارکتی صاحب الزمان (عج) درشهرستان شاهرود

افتتاح مدرسه 9 کلاسه مشارکتی صاحب الزمان (عج) درشهرستان شاهرود

به گزارش مركز  اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان سمنان،آموزشگاه 9 کلاسه مشارکتی صاحب الزمان (عج) شهرک بهارستان شاهرود ، در زمینی به  مساحت هزار و 845 مترمربع و زیربنای هزار و 274 مترمربع  ساخته شده است.

بر اين اساس مدرسه صاحب الزمان (عج) با اعتباری بالغ بر 14میلیارد و274 میلیون  ریال ساخته شده كه

200 میلیون تومان از اعتبار یک میلیارد و 427 میلیون تومانی ساخت این مدرسه را  خیر مدرسه ساز  تامین کرده است.

افتتاح مدرسه 9 کلاسه مشارکتی صاحب الزمان (عج) درشهرستان شاهرود

به گزارش مركز  اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان سمنان،آموزشگاه 9 کلاسه مشارکتی صاحب الزمان (عج) شهرک بهارستان شاهرود ، در زمینی به  مساحت هزار و 845 مترمربع و زیربنای هزار و 274 مترمربع  ساخته شده است.

بر اين اساس مدرسه صاحب الزمان (عج) با اعتباری بالغ بر 14میلیارد و274 میلیون  ریال ساخته شده كه

200 میلیون تومان از اعتبار یک میلیارد و 427 میلیون تومانی ساخت این مدرسه را  خیر مدرسه ساز  تامین کرده است.

افتتاح مدرسه 9 کلاسه مشارکتی صاحب الزمان (عج) درشهرستان شاهرود

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author