اعزام 30هزار دانش آموز به اردوي راهيان نور

اعزام 30هزار دانش آموز به اردوي راهيان نور

به گزارش  مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل از استان مازندران؛ «سید علی قاسمی» در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار كرد: در سه سال گذشته حتی برای یک دانش‌آموز نیز کلاس درس دایر شد و در حال حاضر 64 مدرسه کمتر از 4 دانش‌آموز و 110 مدرسه کمتر از 10 دانش‌آموز در مازندران داریم.

وی با بیان اینکه میزان اعتبارات بهسازی و تعمیرات مدارس این استان در سالجاری 500 میلیون تومان است، افزود: این در حالی است که در سال گذشته یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به ساماندهی 40 هزار نیروی آموزشی برای مدارس مازندران، اظهار کرد: صدور ابلاغ در زمان خوبی انجام شد و احکام مربوطه را نیز به‌موقع صادر کردیم.

مديركل آموزش وپرورش مازندران افزود: در سالجاری 17 مدرسه استان را بهعنوان مدارس هدف برای ارتقای سطح تحصیلی در مناطق مختلف ساماندهی کردیم و نتایج این اقدامات را باید در خرداد 96 ببینیم.

قاسمی با اشاره به وضعیت خوبی مازندران در رشتههای مختلف نسبت به سایر استانهای کشور، گفت: براساس نتایج دانشآموزان در سال گذشته، در رشته علوم تجربی رتبه دوم، در ریاضی رتبه یازدهم و در علوم انسانی نیز رتبه ششم را به دست آوردیم.

قاسمی گفت: سهیمه اعزام راهیان نور در سال گذشته 30 هزار نفر بود که به دلیل شرایط بد آب و هوایی در زمان اعزام، این تعداد به 18 هزار نفر کاهش یافت و امسال نیز این سهمیه 30 هزار نفر است.

اعزام 30هزار دانش آموز به اردوي راهيان نور

به گزارش  مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل از استان مازندران؛ «سید علی قاسمی» در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار كرد: در سه سال گذشته حتی برای یک دانش‌آموز نیز کلاس درس دایر شد و در حال حاضر 64 مدرسه کمتر از 4 دانش‌آموز و 110 مدرسه کمتر از 10 دانش‌آموز در مازندران داریم.

وی با بیان اینکه میزان اعتبارات بهسازی و تعمیرات مدارس این استان در سالجاری 500 میلیون تومان است، افزود: این در حالی است که در سال گذشته یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به ساماندهی 40 هزار نیروی آموزشی برای مدارس مازندران، اظهار کرد: صدور ابلاغ در زمان خوبی انجام شد و احکام مربوطه را نیز به‌موقع صادر کردیم.

مديركل آموزش وپرورش مازندران افزود: در سالجاری 17 مدرسه استان را بهعنوان مدارس هدف برای ارتقای سطح تحصیلی در مناطق مختلف ساماندهی کردیم و نتایج این اقدامات را باید در خرداد 96 ببینیم.

قاسمی با اشاره به وضعیت خوبی مازندران در رشتههای مختلف نسبت به سایر استانهای کشور، گفت: براساس نتایج دانشآموزان در سال گذشته، در رشته علوم تجربی رتبه دوم، در ریاضی رتبه یازدهم و در علوم انسانی نیز رتبه ششم را به دست آوردیم.

قاسمی گفت: سهیمه اعزام راهیان نور در سال گذشته 30 هزار نفر بود که به دلیل شرایط بد آب و هوایی در زمان اعزام، این تعداد به 18 هزار نفر کاهش یافت و امسال نیز این سهمیه 30 هزار نفر است.

اعزام 30هزار دانش آموز به اردوي راهيان نور

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author