اعزام بيش از 23 هزار دانش آموز به اردوي راهيان نور

اعزام بيش از 23 هزار دانش آموز به اردوي راهيان نور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، علیرضا کمرئی، گفت: در سال تحصیلی 95-1394 تعداد 17 هزار و 578 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دورۀ دوم متوسطه به سرزمین های نور اعزام شدند.

وی ادامه داد: در حالی که مطابق توافق صورت گرفته با وزارت آموزش و پرورش، مقرر شده بود که تعداد 16 هزار و 534 نفر از دانش آموزان شهرستان های استان تهران به اردوهای راهیان نور اعزام شوند، بحمدلله، با استقبال خوب دانش آموزان این رقم از مرز 23 هزار نفر گذشت و شهرستان های استان تهران، با اعزام 23 هزار و 289 نفر زائر سرزمین های نور در سال تحصیلی 95-1394 در اجرای اردوهای راهیان نور به تحقق 140 درصدی رسید.

وی ضمن تقدیر از حضور فعال و مشارکت مطلوب ادارات آموزش و پرورش مناطق، ادامه داد: در این دوره مناطق قرچک، اسلامشهر و ناحیۀ 1 بهارستان بیشترین اعزام راهیان نور را بر عهده داشتند که اردوهای این دوره از اوایل مهر ماه 94 آغاز شد و همزمان با روزهای پایانی بهمن ماه 1394 پایان یافت.

اعزام بيش از 23 هزار دانش آموز به اردوي راهيان نور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، علیرضا کمرئی، گفت: در سال تحصیلی 95-1394 تعداد 17 هزار و 578 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دورۀ دوم متوسطه به سرزمین های نور اعزام شدند.

وی ادامه داد: در حالی که مطابق توافق صورت گرفته با وزارت آموزش و پرورش، مقرر شده بود که تعداد 16 هزار و 534 نفر از دانش آموزان شهرستان های استان تهران به اردوهای راهیان نور اعزام شوند، بحمدلله، با استقبال خوب دانش آموزان این رقم از مرز 23 هزار نفر گذشت و شهرستان های استان تهران، با اعزام 23 هزار و 289 نفر زائر سرزمین های نور در سال تحصیلی 95-1394 در اجرای اردوهای راهیان نور به تحقق 140 درصدی رسید.

وی ضمن تقدیر از حضور فعال و مشارکت مطلوب ادارات آموزش و پرورش مناطق، ادامه داد: در این دوره مناطق قرچک، اسلامشهر و ناحیۀ 1 بهارستان بیشترین اعزام راهیان نور را بر عهده داشتند که اردوهای این دوره از اوایل مهر ماه 94 آغاز شد و همزمان با روزهای پایانی بهمن ماه 1394 پایان یافت.

اعزام بيش از 23 هزار دانش آموز به اردوي راهيان نور

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author