اسکان بیش از 4 میلیون نفر-روز مسافر در مراکز اسکان فرهنگیان

اسکان بیش از 4 میلیون نفر-روز مسافر در مراکز اسکان فرهنگیان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، فرشید سیاری درباره میزان اسکان در مراکز اسکان موقت فرهنگیان در سراسر کشور اظهارکرد: آمار اسکان فرهنگیان تا پایان روز شنبه بیست و سوم مردادماه 95 حدود 444 هزار و 824 خانوار و یک میلیون و 779 هزار و 296 نفر بوده است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: در مجموع هم در این تاریخ 4 میلیون و 474 هزار و 079 نفر- روز مسافر در سراسر کشور پذیرش شده اند.

وي خاطرنشان كرد: در پذیرش استانی هم استان های خراسان رضوی، گیلان، مازندران، اصفهان و اردبیل به ترتیب اول تا پنجم هستند.

 مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: فرهنگیان 94 درصد و غیرفرهنگیان 6 درصد در مراكزاسکان تابستانی آموزش و پرورش امسال پذيرش شده اند.

اسکان بیش از 4 میلیون نفر-روز مسافر در مراکز اسکان فرهنگیان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، فرشید سیاری درباره میزان اسکان در مراکز اسکان موقت فرهنگیان در سراسر کشور اظهارکرد: آمار اسکان فرهنگیان تا پایان روز شنبه بیست و سوم مردادماه 95 حدود 444 هزار و 824 خانوار و یک میلیون و 779 هزار و 296 نفر بوده است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: در مجموع هم در این تاریخ 4 میلیون و 474 هزار و 079 نفر- روز مسافر در سراسر کشور پذیرش شده اند.

وي خاطرنشان كرد: در پذیرش استانی هم استان های خراسان رضوی، گیلان، مازندران، اصفهان و اردبیل به ترتیب اول تا پنجم هستند.

 مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: فرهنگیان 94 درصد و غیرفرهنگیان 6 درصد در مراكزاسکان تابستانی آموزش و پرورش امسال پذيرش شده اند.

اسکان بیش از 4 میلیون نفر-روز مسافر در مراکز اسکان فرهنگیان

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author