اسكان 86هزارو357 خانوار درطرح اسکان تابستانی فرهنگیان در استان

اسكان 86هزارو357 خانوار درطرح اسکان تابستانی فرهنگیان در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت  آموزش و پرورش به نقل ازاستان گیلان ، مهدی حاجتی گفت: در طرح اسکان تابستانی فرهنگیان 86هزارو357 خانوار به ظرفیت  346هزارو481نفر شامل  970هزارو147  نفر روز   در 33 پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان در استان اسکان یافته اند. وی افزود:  224 مدرسه به تعداد يك هزار و 757 کلاس از فرهنگیان مسافر پذیرایی کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بيان افزایش 10 درصدی کلاسها در اسکان فرهنگیان ،تصريح كرد: از این تعداد کلاس؛ 37 کلاس ویژه،724 کلاس الف و 946 کلاس درجه ب مهیای خدمت رسانی به فرهنگیان بودند.

وی خاطرنشان کرد:  در طرح اسکان تابستانی آموزش و پرورش گیلان، مناطق آستارا، انزلی، نواحی یک و دو رشت و لاهیجان به ترتیب بیشترین تعداد جذب مسافر فرهنگی را داشتند.

حاجتی به افزایش کیفیت کلاس هاي انتخاب شده براي اسكان فرهنگيان اشاره كرد و افزود:621 نفر عامل اجرایی وظیفه خدمت رسانی به فرهنگیان را برعهده داشتند.

اسكان 86هزارو357 خانوار درطرح اسکان تابستانی فرهنگیان در استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت  آموزش و پرورش به نقل ازاستان گیلان ، مهدی حاجتی گفت: در طرح اسکان تابستانی فرهنگیان 86هزارو357 خانوار به ظرفیت  346هزارو481نفر شامل  970هزارو147  نفر روز   در 33 پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان در استان اسکان یافته اند. وی افزود:  224 مدرسه به تعداد يك هزار و 757 کلاس از فرهنگیان مسافر پذیرایی کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بيان افزایش 10 درصدی کلاسها در اسکان فرهنگیان ،تصريح كرد: از این تعداد کلاس؛ 37 کلاس ویژه،724 کلاس الف و 946 کلاس درجه ب مهیای خدمت رسانی به فرهنگیان بودند.

وی خاطرنشان کرد:  در طرح اسکان تابستانی آموزش و پرورش گیلان، مناطق آستارا، انزلی، نواحی یک و دو رشت و لاهیجان به ترتیب بیشترین تعداد جذب مسافر فرهنگی را داشتند.

حاجتی به افزایش کیفیت کلاس هاي انتخاب شده براي اسكان فرهنگيان اشاره كرد و افزود:621 نفر عامل اجرایی وظیفه خدمت رسانی به فرهنگیان را برعهده داشتند.

اسكان 86هزارو357 خانوار درطرح اسکان تابستانی فرهنگیان در استان

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author