اسكان و پذیرش بیش از 6 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

اسكان و پذیرش بیش از 6 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان اظهارکرد: از 12 تیرماه تا هجدهم تیرماه 95 ، فعالیت پایگاه های اسکان تابستانی فرهنگیان استان چهار هزار و 141 مسافر در این پایگاه ها مورد پذیرش قرار گرفته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اینکه 12 تیرتا 18 تیرماه 95، 930 خانوار درستادهای اسکان پذیرش شده اند افزود:870 خانوار فرهنگی و 60خانور غیرفرهنگی  اسکان داده شد.

وی خاطرنشان کرد:9 پایگاه و 503 کلاس درس در قالب 61 مدرسه، برای پذیرش مسافران تابستانی از سوی آموزش و پرورش استان سمنان مهیا شده است

اسكان و پذیرش بیش از 6 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان اظهارکرد: از 12 تیرماه تا هجدهم تیرماه 95 ، فعالیت پایگاه های اسکان تابستانی فرهنگیان استان چهار هزار و 141 مسافر در این پایگاه ها مورد پذیرش قرار گرفته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اینکه 12 تیرتا 18 تیرماه 95، 930 خانوار درستادهای اسکان پذیرش شده اند افزود:870 خانوار فرهنگی و 60خانور غیرفرهنگی  اسکان داده شد.

وی خاطرنشان کرد:9 پایگاه و 503 کلاس درس در قالب 61 مدرسه، برای پذیرش مسافران تابستانی از سوی آموزش و پرورش استان سمنان مهیا شده است

اسكان و پذیرش بیش از 6 هزار نفرروز میهمان در پایگاه های اسکان فرهنگیان استان

خرید بک لینک

مهارت برتر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author