اسكان و پذيرش بيش از 20 هزار نفر روز در مراکز اسکان تابستانی استان

اسكان و پذيرش بيش از 20 هزار نفر روز در مراکز اسکان تابستانی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان ، محمدرضا وطنی از پذیرش 20 هزارو 899 نفر روز در مراکز اسکان  استان خبرداد،اظهاركرد: از ابتدای فعالیت ستاد های اسکان تا کنون تعداد 2 هزارو 457 خانوار از مسافرین فرهنگی و غیر فرهنگی در استان پذیرش شده اند.

مدیر کل آموزش وپرورش استان گلستان با بيان اين كه تعداد 907 کلاس ،جهت پذیرش و اسکان مسافرین فرهنگی و دیگر هم وطنان عزیز در تابستان 1395 درنظر گرفته شده است، تصريح كرد: تمهیدات و مقدمات لازم در17پایگاه اسكان انجام شده تا مسافرین فرهنگی و غیر فرهنگی در اسرع وقت پذیرش شوند.

وي خاطرنشان كرد: 111 واحد آموزشی، 2باشگاه فرهنگیان در شهرهای گرگان و گنبد و تعداد  کلاس ،جهت پذیرش و اسکان مسافرین فرهنگی و دیگر هم وطنان عزیز در تابستان 1395 درنظر گرفته شده است.

وطني در تشریح وضعیت کلاس های درنظرگرفته شده برای اسکان تابستان 95 ، افزود: از 907 کلاس در نظر گرفته شده تعداد 330 کلاس به صورت ویژه تجهیز شده است و تعداد 414 کلاس نوع الف و 163 کلاس نوع ب تجهیز شده اند.

اسكان و پذيرش بيش از 20 هزار نفر روز در مراکز اسکان تابستانی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان ، محمدرضا وطنی از پذیرش 20 هزارو 899 نفر روز در مراکز اسکان  استان خبرداد،اظهاركرد: از ابتدای فعالیت ستاد های اسکان تا کنون تعداد 2 هزارو 457 خانوار از مسافرین فرهنگی و غیر فرهنگی در استان پذیرش شده اند.

مدیر کل آموزش وپرورش استان گلستان با بيان اين كه تعداد 907 کلاس ،جهت پذیرش و اسکان مسافرین فرهنگی و دیگر هم وطنان عزیز در تابستان 1395 درنظر گرفته شده است، تصريح كرد: تمهیدات و مقدمات لازم در17پایگاه اسكان انجام شده تا مسافرین فرهنگی و غیر فرهنگی در اسرع وقت پذیرش شوند.

وي خاطرنشان كرد: 111 واحد آموزشی، 2باشگاه فرهنگیان در شهرهای گرگان و گنبد و تعداد  کلاس ،جهت پذیرش و اسکان مسافرین فرهنگی و دیگر هم وطنان عزیز در تابستان 1395 درنظر گرفته شده است.

وطني در تشریح وضعیت کلاس های درنظرگرفته شده برای اسکان تابستان 95 ، افزود: از 907 کلاس در نظر گرفته شده تعداد 330 کلاس به صورت ویژه تجهیز شده است و تعداد 414 کلاس نوع الف و 163 کلاس نوع ب تجهیز شده اند.

اسكان و پذيرش بيش از 20 هزار نفر روز در مراکز اسکان تابستانی استان

خرید بک لینک

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author