اسكان بيش از 177 هزار نفرروز فرهنگي در ستادهاي اسكان استان

اسكان بيش از 177 هزار نفرروز فرهنگي در ستادهاي اسكان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان ، مهدی حاجتی با بيان اين كه 177 هزار و 848 نفرروز از آغاز طرح اسکان تابستانی فرهنگیان تا كنون در استان پذيرش شده اند، اظهاركرد: 15 هزار و 616  خانوار و  63 هزار و 517 نفر در 33 پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان در استان اسکان یافته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان تصريح كرد:  224 مدرسه به تعداد يك هزار و 757 کلاس آماده پذیرایی از فرهنگیان مسافراست.

وي با بيان اين كه تعداد کلاس ها براي اسكان مسافران 10 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است، خاطرنشان كرد: از این تعداد کلاس؛ 37 کلاس ویژه،724 کلاس الف و 946 کلاس درجه ب مهیای خدمت رسانی به فرهنگیان است .

حاجتی به افزایش کیفیت کلاس هاي انتخاب شده براي اسكان فرهنگيان اشاره كرد و افزود:621 نفر عامل اجرایی وظیفه خدمت رسانی به فرهنگیان را برعهده دارند

اسكان بيش از 177 هزار نفرروز فرهنگي در ستادهاي اسكان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان ، مهدی حاجتی با بيان اين كه 177 هزار و 848 نفرروز از آغاز طرح اسکان تابستانی فرهنگیان تا كنون در استان پذيرش شده اند، اظهاركرد: 15 هزار و 616  خانوار و  63 هزار و 517 نفر در 33 پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان در استان اسکان یافته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان تصريح كرد:  224 مدرسه به تعداد يك هزار و 757 کلاس آماده پذیرایی از فرهنگیان مسافراست.

وي با بيان اين كه تعداد کلاس ها براي اسكان مسافران 10 درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است، خاطرنشان كرد: از این تعداد کلاس؛ 37 کلاس ویژه،724 کلاس الف و 946 کلاس درجه ب مهیای خدمت رسانی به فرهنگیان است .

حاجتی به افزایش کیفیت کلاس هاي انتخاب شده براي اسكان فرهنگيان اشاره كرد و افزود:621 نفر عامل اجرایی وظیفه خدمت رسانی به فرهنگیان را برعهده دارند

اسكان بيش از 177 هزار نفرروز فرهنگي در ستادهاي اسكان استان

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author