استیضاح فانی در آستانه بازگشايي مدارس به نظام آموزشی لطمه می زند

استیضاح فانی در آستانه بازگشايي مدارس به نظام آموزشی لطمه می زند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از ايرنا، محمد قمی با بیان اینکه این استیضاح در شرایط فعلی به نفع نظام نیست، اظهارکرد: سوال و استیضاح از وظایف نمایندگان است و قانون اساسی به آنها اجازه سوال داده است اما باید توجه داشت که همه مشکلات آموزش و پرورش صرفا به وزیر مربوط نمی شود، بلکه به کل نظام مرتبط است.

وی با اشاره به اینکه یک سیستم جامع برای امر آموزش و پرورش و مساله فرهنگ کشور وجود ندارد، ادامه داد: نمی توان ادعا کرد که آموزش و پرورش هیچ مشکلی در درون خود ندارد اما با توجه به نزدیکی فصل بازگشایی مدارس باید برای استقبال هر چه بهتر از اول مهر برنامه ریزی شود.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با استیضاح وزیر آموزش و پرورش، مدیریت ها در مناطق مختلف کشور دچار مشکل می شود و از سوی دیگر روند انتخاب فرد دیگری برای رای اعتماد گرفتن از مجلس شورای اسلامی زمان بر است و سیستم آموزشی را دچار آسیب می کند.

وی یادآورشد: باید اول مهر را پشت سر بگذاریم و بار دیگر درباره مشکلات این وزارتخانه به بحث بنشینیم و در راستای اصلاح و رفع مسایل همفکری کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهاركرد: وزارت آموزش و پرورش می تواند پیشنهادات خود برای رفع مشکلات را به دولت ارائه دهد کما اینکه این کار را انجام داد و در رابطه با افزایش حقوق معلمان درخواست هایی از دولت داشت اما دولت نیز با توجه به امکانات محدود خود نمی تواند اقدامی بکند.

قمی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این نکته که در ماه های پایانی فعالیت دولت یازدهم قرار داریم، با انتخاب فرد دیگری برای به دست گرفتن سکان وزارت آموزش و پرورش نمی توان در راستای بهبود وضعیت این وزارتخانه کاری از پیش برد.

استیضاح فانی در آستانه بازگشايي مدارس به نظام آموزشی لطمه می زند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از ايرنا، محمد قمی با بیان اینکه این استیضاح در شرایط فعلی به نفع نظام نیست، اظهارکرد: سوال و استیضاح از وظایف نمایندگان است و قانون اساسی به آنها اجازه سوال داده است اما باید توجه داشت که همه مشکلات آموزش و پرورش صرفا به وزیر مربوط نمی شود، بلکه به کل نظام مرتبط است.

وی با اشاره به اینکه یک سیستم جامع برای امر آموزش و پرورش و مساله فرهنگ کشور وجود ندارد، ادامه داد: نمی توان ادعا کرد که آموزش و پرورش هیچ مشکلی در درون خود ندارد اما با توجه به نزدیکی فصل بازگشایی مدارس باید برای استقبال هر چه بهتر از اول مهر برنامه ریزی شود.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با استیضاح وزیر آموزش و پرورش، مدیریت ها در مناطق مختلف کشور دچار مشکل می شود و از سوی دیگر روند انتخاب فرد دیگری برای رای اعتماد گرفتن از مجلس شورای اسلامی زمان بر است و سیستم آموزشی را دچار آسیب می کند.

وی یادآورشد: باید اول مهر را پشت سر بگذاریم و بار دیگر درباره مشکلات این وزارتخانه به بحث بنشینیم و در راستای اصلاح و رفع مسایل همفکری کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهاركرد: وزارت آموزش و پرورش می تواند پیشنهادات خود برای رفع مشکلات را به دولت ارائه دهد کما اینکه این کار را انجام داد و در رابطه با افزایش حقوق معلمان درخواست هایی از دولت داشت اما دولت نیز با توجه به امکانات محدود خود نمی تواند اقدامی بکند.

قمی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این نکته که در ماه های پایانی فعالیت دولت یازدهم قرار داریم، با انتخاب فرد دیگری برای به دست گرفتن سکان وزارت آموزش و پرورش نمی توان در راستای بهبود وضعیت این وزارتخانه کاری از پیش برد.

استیضاح فانی در آستانه بازگشايي مدارس به نظام آموزشی لطمه می زند

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author