استمرار اجرای طرح تعالی مدیریت در 293 مدرسه استان در سال تحصیلی 95-96

استمرار اجرای طرح تعالی مدیریت در 293 مدرسه استان در سال تحصیلی 95-96

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مرکزی، شهریار فولادوند در جلسه ستاد استانی برنامه تعالی افزود: این برنامه در سال تحصیلی گذشته در 175 واحد آموزشی اجرا شده است و برای سال تحصیلی جدید با رشد حدود 5/67 درصدی در 293 واحد آموشی اجرا خواهد شد .

وي تصريح كرد: در خصوص نحوه آموزش مدیرانی که در سال جدید به مجموع واحدهای مجری افزوده می شوند و همچنین چگونگی برگزاری همایش طرح تعالی برنامه ریزی و تصمیمات لازم اخذ شد .

استمرار اجرای طرح تعالی مدیریت در 293 مدرسه استان در سال تحصیلی 95-96

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مرکزی، شهریار فولادوند در جلسه ستاد استانی برنامه تعالی افزود: این برنامه در سال تحصیلی گذشته در 175 واحد آموزشی اجرا شده است و برای سال تحصیلی جدید با رشد حدود 5/67 درصدی در 293 واحد آموشی اجرا خواهد شد .

وي تصريح كرد: در خصوص نحوه آموزش مدیرانی که در سال جدید به مجموع واحدهای مجری افزوده می شوند و همچنین چگونگی برگزاری همایش طرح تعالی برنامه ریزی و تصمیمات لازم اخذ شد .

استمرار اجرای طرح تعالی مدیریت در 293 مدرسه استان در سال تحصیلی 95-96

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author