استقرارپايه دهم در سال تحصيلي جاري مهم ترين تغيير در سیستم آموزشی کشور است

استقرارپايه دهم در سال تحصيلي جاري مهم ترين تغيير در سیستم آموزشی کشور است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی، علي زرافشان درجلسه هم اندیشی استقرار پایه دهم در مشهد با بیان این که دامنه تغییرات در سیستم آموزشی که از چندسال قبل آغاز شده بود امسال به مقطع متوسطه دوم می رسد اظهاركرد : امسال حساس ترین سال تغییرات در سیستم آموزشی است و پس از چالشی که چندسال قبل در زمینه استقرار پایه ششم در سیستم داشتیم در سال جاری قطعا با شرایط دشواری مواجه خواهیم شد.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : از لحاظ تامین نیروی انسانی در سال جدید دغدغه هایی داریم که در حال برنامه ریزی برای حل آن هستیم و با توجه به تعداد معلمانی که امسال بازنشسته می شوند نیاز به اتخاذ تمهیداتی دقیق تر و جامع تر برای عدم بروز مشکل در این بخش داریم.

وي خاطرنشان کرد : هرآنچه در سند تحول بنیادین به دنبال آن هستیم باید با تکیه بر توانمندسازی معلمان ما انجام شود و باتوجه به تغییرات محتوای درسی که از چندسال گذشته در مقطع ابتدایی آغاز شده و این تغییرات امسال به مقطع متوسطه دوم هم خواهد رسید در نظر داریم معلمان پایه دهم را برای آموزش دروس این مقطع آماده کنیم و این مهم با برگزاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی اتفاق خواهد افتاد.

زرافشان با بیان این که در این دوره در سال جاری شاهد تغییر ترکیب نیروی انسانی هم‌ خواهیم بود افزود : سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار دانش آموز مقطع متوسطه دوم ما در شاخه فنی و حرفه ای و کارودانش تحصیل می کردند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در رشته های نظری مشغول به تحصیل بودند که رقم کلی دانش آموزان امسال به حدود سه میلیون نفر می رسد که بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر آن ها در فنی و حرفه ای و کارودانش تحصیل خواهند کرد که بر این اساس توجه به استانداردسازی فضا و تجهیزات در این دوره بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

وی هدف اصلی ایجاد نظام هدایت تحصیلی را کشف استعدادهای دانش آموزان و هدایت آن ها به سمت نیازهای کشور و جامعه دانست و افزود: انتخاب رشته یک حق برای دانش آموز است که باید براساس علاقه و استعداد او انجام شود و آموزش و پرورش حق ندارد کسی را برخلاف علاقه و استعدادش به سمت تحصیل در رشته تحصیلی دیگر سوق دهد .

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش بيان كرد : براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مکلف به توسعه متوازن رشته های تحصیلی هستیم و انتظار داریم طی اجرای یک یا دو برنامه اجرایی سهم حضور دانش آموزان کشور در رشته های کارودانش به حدود ۴۸ درصد برسد ضمن این که تحصیل ۵۲ درصد دانش آموزان در رشته های نظری هم باید بین رشته های این بخش به صورت متوازن انجام شود.

وی خاطرنشان كرد : درحال حاضر در برخی کشورهای پیشرفته دنیا شاهد حضور بیش از ۷۵ درصد دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش هستیم و امروز جهان به این نتیجه رسیده که برای گذر از چالش ایجاد اشتغال توجه به رشته های فنی و کارودانش ضروری است و ما نیز باید به همین سمت حرکت کنیم.

زرافشان يادآور شد : در دوره اول متوسطه هم از سال آینده باید توجه به‌موضوع هدایت تحصیلی موردنظر مدیران مدارس و معلمان این مقطع باشد تا در نهایت شاهد انتخاب رشته مطلوب از سوی دانش آموزان در هنگام ورود به مقطع متوسطه دوم باشیم.

استقرارپايه دهم در سال تحصيلي جاري مهم ترين تغيير در سیستم آموزشی کشور است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی، علي زرافشان درجلسه هم اندیشی استقرار پایه دهم در مشهد با بیان این که دامنه تغییرات در سیستم آموزشی که از چندسال قبل آغاز شده بود امسال به مقطع متوسطه دوم می رسد اظهاركرد : امسال حساس ترین سال تغییرات در سیستم آموزشی است و پس از چالشی که چندسال قبل در زمینه استقرار پایه ششم در سیستم داشتیم در سال جاری قطعا با شرایط دشواری مواجه خواهیم شد.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : از لحاظ تامین نیروی انسانی در سال جدید دغدغه هایی داریم که در حال برنامه ریزی برای حل آن هستیم و با توجه به تعداد معلمانی که امسال بازنشسته می شوند نیاز به اتخاذ تمهیداتی دقیق تر و جامع تر برای عدم بروز مشکل در این بخش داریم.

وي خاطرنشان کرد : هرآنچه در سند تحول بنیادین به دنبال آن هستیم باید با تکیه بر توانمندسازی معلمان ما انجام شود و باتوجه به تغییرات محتوای درسی که از چندسال گذشته در مقطع ابتدایی آغاز شده و این تغییرات امسال به مقطع متوسطه دوم هم خواهد رسید در نظر داریم معلمان پایه دهم را برای آموزش دروس این مقطع آماده کنیم و این مهم با برگزاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی اتفاق خواهد افتاد.

زرافشان با بیان این که در این دوره در سال جاری شاهد تغییر ترکیب نیروی انسانی هم‌ خواهیم بود افزود : سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار دانش آموز مقطع متوسطه دوم ما در شاخه فنی و حرفه ای و کارودانش تحصیل می کردند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در رشته های نظری مشغول به تحصیل بودند که رقم کلی دانش آموزان امسال به حدود سه میلیون نفر می رسد که بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر آن ها در فنی و حرفه ای و کارودانش تحصیل خواهند کرد که بر این اساس توجه به استانداردسازی فضا و تجهیزات در این دوره بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

وی هدف اصلی ایجاد نظام هدایت تحصیلی را کشف استعدادهای دانش آموزان و هدایت آن ها به سمت نیازهای کشور و جامعه دانست و افزود: انتخاب رشته یک حق برای دانش آموز است که باید براساس علاقه و استعداد او انجام شود و آموزش و پرورش حق ندارد کسی را برخلاف علاقه و استعدادش به سمت تحصیل در رشته تحصیلی دیگر سوق دهد .

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش بيان كرد : براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مکلف به توسعه متوازن رشته های تحصیلی هستیم و انتظار داریم طی اجرای یک یا دو برنامه اجرایی سهم حضور دانش آموزان کشور در رشته های کارودانش به حدود ۴۸ درصد برسد ضمن این که تحصیل ۵۲ درصد دانش آموزان در رشته های نظری هم باید بین رشته های این بخش به صورت متوازن انجام شود.

وی خاطرنشان كرد : درحال حاضر در برخی کشورهای پیشرفته دنیا شاهد حضور بیش از ۷۵ درصد دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش هستیم و امروز جهان به این نتیجه رسیده که برای گذر از چالش ایجاد اشتغال توجه به رشته های فنی و کارودانش ضروری است و ما نیز باید به همین سمت حرکت کنیم.

زرافشان يادآور شد : در دوره اول متوسطه هم از سال آینده باید توجه به‌موضوع هدایت تحصیلی موردنظر مدیران مدارس و معلمان این مقطع باشد تا در نهایت شاهد انتخاب رشته مطلوب از سوی دانش آموزان در هنگام ورود به مقطع متوسطه دوم باشیم.

استقرارپايه دهم در سال تحصيلي جاري مهم ترين تغيير در سیستم آموزشی کشور است

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author