استقبال رسمی روحانی از رئیس‌جمهور اسلوونی

استقبال رسمی روحانی از رئیس‌جمهور اسلوونی
رئیس‌جمهور اسلوونی دقایقی پیش در مجموعه تاریخی – فرهنگی سعدآباد مورد استقبال رسمی رئیس‌جمهور کشورمان قرار گرفت.

استقبال رسمی روحانی از رئیس‌جمهور اسلوونی

رئیس‌جمهور اسلوونی دقایقی پیش در مجموعه تاریخی – فرهنگی سعدآباد مورد استقبال رسمی رئیس‌جمهور کشورمان قرار گرفت.
استقبال رسمی روحانی از رئیس‌جمهور اسلوونی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author