استخر خلیج فارس افتتاح شد

استخر خلیج فارس افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کرمانشاه، علی اصغر فانی عصر روز یکشنبه ۲۷ تیرماه استخر خلیج فارس را افتتاح کرد.

استخر خلیج فارس با زیربنای یک هزار و ۱۷۰ متر مربع در مجتمع فجر شهر کرمانشاه ساخته شد و با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسوولان استانی افتتاح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اعتبار احداث این استخر را ۳۹ میلیارد ریال اعلام کرد.

سلیمان محبی افزود: هدف از ساخت و احداث این پروژه تامین زیرساخت های لازم در بخش فضاهای آموزشی و پرورشی است.

استخر خلیج فارس افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کرمانشاه، علی اصغر فانی عصر روز یکشنبه ۲۷ تیرماه استخر خلیج فارس را افتتاح کرد.

استخر خلیج فارس با زیربنای یک هزار و ۱۷۰ متر مربع در مجتمع فجر شهر کرمانشاه ساخته شد و با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسوولان استانی افتتاح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اعتبار احداث این استخر را ۳۹ میلیارد ریال اعلام کرد.

سلیمان محبی افزود: هدف از ساخت و احداث این پروژه تامین زیرساخت های لازم در بخش فضاهای آموزشی و پرورشی است.

استخر خلیج فارس افتتاح شد

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author