اردوی راهیان نور، یک حرکت فرهنگی و تربیتی برای دانش آموزان است

اردوی راهیان نور، یک حرکت فرهنگی و تربیتی برای دانش آموزان است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری اظهار كرد: راهیان نور یک حرکت خوب و سازنده برای دانش آموزان بوده و آثار معنوی خوبی را به همراه دارد.

ناصری این اردوها را بهترین بستر برای معرفی دستاوردهای معنوی دفاع مقدس، رشادت ها و ایثار شهدا و جان فشانی رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس برشمرد.

وی با اشاره به همکاری و هماهنگی خوب با سپاه استان افزود: آموزش و پرورش در سطح مناطق و مدارس بستر لازم برای فعالیت بسیج دانش آموزی را مهیا نموده و حمایت های لازم را انجام خواهد داد.

رییس ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی استان با بیان این آموزش و پرورش به نتایج خوبی در راستای اهداف این تشکل دست یافته است، افزود: با برنامه ریزی های بهتر شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این فعالیت ها و برنامه ها از جمله اردوی راهیان نور خواهیم بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل، خواستار تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در این اردوها شد و افزود: مدیریت هزینه ها و بهره وری منابع موجود از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

اردوی راهیان نور، یک حرکت فرهنگی و تربیتی برای دانش آموزان است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری اظهار كرد: راهیان نور یک حرکت خوب و سازنده برای دانش آموزان بوده و آثار معنوی خوبی را به همراه دارد.

ناصری این اردوها را بهترین بستر برای معرفی دستاوردهای معنوی دفاع مقدس، رشادت ها و ایثار شهدا و جان فشانی رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس برشمرد.

وی با اشاره به همکاری و هماهنگی خوب با سپاه استان افزود: آموزش و پرورش در سطح مناطق و مدارس بستر لازم برای فعالیت بسیج دانش آموزی را مهیا نموده و حمایت های لازم را انجام خواهد داد.

رییس ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی استان با بیان این آموزش و پرورش به نتایج خوبی در راستای اهداف این تشکل دست یافته است، افزود: با برنامه ریزی های بهتر شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این فعالیت ها و برنامه ها از جمله اردوی راهیان نور خواهیم بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل، خواستار تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در این اردوها شد و افزود: مدیریت هزینه ها و بهره وری منابع موجود از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

اردوی راهیان نور، یک حرکت فرهنگی و تربیتی برای دانش آموزان است

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author