ارتقاي سلامت روان دانش‌آموزان در اولويت اقدامات آموزش و پرورش استان است

ارتقاي سلامت روان دانش‌آموزان در اولويت اقدامات آموزش و پرورش استان است

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان قزوين :سالار قاسمی با اشاره به اهمیت ارتقا سلامت روان اظهار كرد : در راستای تربیت اصولی نسل جوان و آینده‌ سازان کشور، ارتقا سلامت روان دانش‌آموزان باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: یکى از شرایط لازم براى دست‏ یابى به سلامت روان، برخوردارى از یک نظام ارزشى منسجم مى‏باشد، دین اسلام با دارا بودن چنین نظام ارزشی موجبات سلامت جسمی و روانی را فراهم كند.

قاسمی تأکید کرد: تربیت نسلی با فرهنگ ایرانی و اسلامی و آینده ‌سازان کشور از جمله وظایف خطیر آموزش و پرورش به شمار می‌رود که در انجام این تکلیف نیازمند تعامل و مشارکت سایر دستگاه‌ های اجرایی می باشد.

ارتقاي سلامت روان دانش‌آموزان در اولويت اقدامات آموزش و پرورش استان است

به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان قزوين :سالار قاسمی با اشاره به اهمیت ارتقا سلامت روان اظهار كرد : در راستای تربیت اصولی نسل جوان و آینده‌ سازان کشور، ارتقا سلامت روان دانش‌آموزان باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: یکى از شرایط لازم براى دست‏ یابى به سلامت روان، برخوردارى از یک نظام ارزشى منسجم مى‏باشد، دین اسلام با دارا بودن چنین نظام ارزشی موجبات سلامت جسمی و روانی را فراهم كند.

قاسمی تأکید کرد: تربیت نسلی با فرهنگ ایرانی و اسلامی و آینده ‌سازان کشور از جمله وظایف خطیر آموزش و پرورش به شمار می‌رود که در انجام این تکلیف نیازمند تعامل و مشارکت سایر دستگاه‌ های اجرایی می باشد.

ارتقاي سلامت روان دانش‌آموزان در اولويت اقدامات آموزش و پرورش استان است

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author