ارتش سوریه برای عملیات نظامی بزرگ در سلمیه و حماه آماده می‌شود

ارتش سوریه برای عملیات نظامی بزرگ در سلمیه و حماه آماده می‌شود
استاندار حمص با بیان اینکه ارتش سوریه برای عملیات نظامی بزرگ در سلمیه و حماه در شمال حمص آماده می‌شود، گفت: روند آشتی نیز در برخی مناطق این استان برای بازگشت امنیت و ثبات و بازگرداندن مردم ادامه دارد.

ارتش سوریه برای عملیات نظامی بزرگ در سلمیه و حماه آماده می‌شود

استاندار حمص با بیان اینکه ارتش سوریه برای عملیات نظامی بزرگ در سلمیه و حماه در شمال حمص آماده می‌شود، گفت: روند آشتی نیز در برخی مناطق این استان برای بازگشت امنیت و ثبات و بازگرداندن مردم ادامه دارد.
ارتش سوریه برای عملیات نظامی بزرگ در سلمیه و حماه آماده می‌شود

فروش بک لینک

کتابخانه فرهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author