اداي احترام وزیر آموزش و پرورش به شهداي كرمانشاه

اداي احترام وزیر آموزش و پرورش به شهداي كرمانشاه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کرمانشاه، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بعد از ظهر ديروز وارد استان کرمانشاه شد و مورد استقبال مدیر کل و سایر مسوولین آموزش و پرورش استان قرار گرفت.

بر اين اساس، وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح چند پروژه فرهنگی به شهرستان کنگاور سفر می کنند و بعد از سفر چند ساعته کنگاور ساعت ۸ عصر برای افتتاح استخر فجر به استان باز می گردند.

بر اساس اين گزارش، فانی بعد از استقبال مسوولان به مزار شهدای این شهر رفت و با تقدیم گل به مزار شهدا از شهیدان هشت سال دفاع مقدس یاد کردند.

اداي احترام وزیر آموزش و پرورش به شهداي كرمانشاه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کرمانشاه، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش بعد از ظهر ديروز وارد استان کرمانشاه شد و مورد استقبال مدیر کل و سایر مسوولین آموزش و پرورش استان قرار گرفت.

بر اين اساس، وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح چند پروژه فرهنگی به شهرستان کنگاور سفر می کنند و بعد از سفر چند ساعته کنگاور ساعت ۸ عصر برای افتتاح استخر فجر به استان باز می گردند.

بر اساس اين گزارش، فانی بعد از استقبال مسوولان به مزار شهدای این شهر رفت و با تقدیم گل به مزار شهدا از شهیدان هشت سال دفاع مقدس یاد کردند.

اداي احترام وزیر آموزش و پرورش به شهداي كرمانشاه

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author