اختصاص1700 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مراکز آموزشی استان

اختصاص1700 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مراکز آموزشی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان، علی اصغر جمشید نژاد در نشست شورای آموزش و پرورش استان در زاهدان اظهاركرد: 737 کلاس درس در استان کمبود داریم که با همت دولتمردان و خیران مدرسه ساز این مشکل برطرف می شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان تصريح كرد: برای نخستین بار در کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تجهیز مراکز آموزشی سیستان و بلوچستان ردیف بودجه ای اختصاص داده که این موضوع بسیاری از مشکلات استان را در این زمینه برطرف می کند.

وي تصریح کرد: يك هزار و 700 میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز مراکز آموزشی سیستان و بلوچستان در مدت سه سال اختصاص پیدا می کند که این اعتبار بسیاری از مشکلات مراکز آموزشی استان را حل می کند.

جمشید نژاد با بيان اين كه اماکن آموزشی دراستان باید در ایمن ترین وضعیت ساخته شوند تا دیگر شاهد اتفاقات غم انگیزی نباشیم، افزود: توزیع عادلانه امکانات آموزشی در استان باید مورد توجه مدیران آموزش و پرورش باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: با کمبود امکانات آموزشی در حاشیه شهرهای استان روبه رو هستیم که باید از تمام ظرفیت های موجود در این مناطق که امکان استفاده برای کلاس درس را داشته باشد استفاده مفیدی کنیم.

اختصاص1700 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مراکز آموزشی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان، علی اصغر جمشید نژاد در نشست شورای آموزش و پرورش استان در زاهدان اظهاركرد: 737 کلاس درس در استان کمبود داریم که با همت دولتمردان و خیران مدرسه ساز این مشکل برطرف می شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان تصريح كرد: برای نخستین بار در کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تجهیز مراکز آموزشی سیستان و بلوچستان ردیف بودجه ای اختصاص داده که این موضوع بسیاری از مشکلات استان را در این زمینه برطرف می کند.

وي تصریح کرد: يك هزار و 700 میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز مراکز آموزشی سیستان و بلوچستان در مدت سه سال اختصاص پیدا می کند که این اعتبار بسیاری از مشکلات مراکز آموزشی استان را حل می کند.

جمشید نژاد با بيان اين كه اماکن آموزشی دراستان باید در ایمن ترین وضعیت ساخته شوند تا دیگر شاهد اتفاقات غم انگیزی نباشیم، افزود: توزیع عادلانه امکانات آموزشی در استان باید مورد توجه مدیران آموزش و پرورش باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: با کمبود امکانات آموزشی در حاشیه شهرهای استان روبه رو هستیم که باید از تمام ظرفیت های موجود در این مناطق که امکان استفاده برای کلاس درس را داشته باشد استفاده مفیدی کنیم.

اختصاص1700 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مراکز آموزشی استان

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author