اختصاص 5 میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی مدارس استان

اختصاص 5 میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی مدارس استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ايلام، علی بیرانوند مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام گفت:  5 میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی مدارس در فصل تابستان ازطرف اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اختصاص یافت. ایشان اظهارنمود: این اعتبار در طول فصل تابستان برای ایزوگام و آسفالت حیاط مدارس مناطق مختلف شهری و روستایی استان هزینه خواهد شد.

بيرانوند از اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح هجرت در مدارس استان  ازسوی نوسازی استان خبر داد و افزود: این طرح تابستان امسال نیز همچون سال های گذشته از ابتدای ماه جاری آغاز و در قالب آن مدارس با مشارکت دانش آموزان بازسازی می شوند.

وی اضافه کرد: این طرح با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان همه ساله در فصل تابستان اجرا و در قالب آن مدارس، توسط دانش آموزان رنگ آمیزی، تعمیر و بهسازی خواهند شد

بیرانوند  با بیان اینکه پارسال 100 فضای آموزشی استان در طرح هجرت بازسازی شد، اظهارنمود: اجرای این طرح به آموزش و پرورش استان ابلاغ شده وآموزش وپرورش نیز نیازهای تعمیراتی مدارس را به مجریان طرح جهت بهسازی ومرمت  اعلام نموده است.

بیرانوند تصریح کرد: دانش آموزان علاقه مند می توانند با شرکت در این طرح تا شهریورماه در تعمیر مدارس استان مشارکت نمایند.

اختصاص 5 میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی مدارس استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ايلام، علی بیرانوند مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام گفت:  5 میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی مدارس در فصل تابستان ازطرف اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اختصاص یافت. ایشان اظهارنمود: این اعتبار در طول فصل تابستان برای ایزوگام و آسفالت حیاط مدارس مناطق مختلف شهری و روستایی استان هزینه خواهد شد.

بيرانوند از اختصاص یک میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح هجرت در مدارس استان  ازسوی نوسازی استان خبر داد و افزود: این طرح تابستان امسال نیز همچون سال های گذشته از ابتدای ماه جاری آغاز و در قالب آن مدارس با مشارکت دانش آموزان بازسازی می شوند.

وی اضافه کرد: این طرح با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان همه ساله در فصل تابستان اجرا و در قالب آن مدارس، توسط دانش آموزان رنگ آمیزی، تعمیر و بهسازی خواهند شد

بیرانوند  با بیان اینکه پارسال 100 فضای آموزشی استان در طرح هجرت بازسازی شد، اظهارنمود: اجرای این طرح به آموزش و پرورش استان ابلاغ شده وآموزش وپرورش نیز نیازهای تعمیراتی مدارس را به مجریان طرح جهت بهسازی ومرمت  اعلام نموده است.

بیرانوند تصریح کرد: دانش آموزان علاقه مند می توانند با شرکت در این طرح تا شهریورماه در تعمیر مدارس استان مشارکت نمایند.

اختصاص 5 میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی مدارس استان

صبحانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author