اختصاص 20میلیارد ریال برای احداث اردوگاه شهید چمران چمعالی

اختصاص 20میلیارد ریال برای احداث اردوگاه شهید چمران چمعالی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در جمع فرهنگیان و مدیران مناطق 17گانه آموزش وپرورش استان اظهار كرد: 20میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی  برای احداث اردوگاه شهید چمران چمعالی شهرستان سامان  با مساحتی بیش از 16.5هکتار خبر داد.

وی تصریح کرد :آموزش و پرورش می تواند برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی با واگذاری امورعمرانی و خرید پروژه های نیمه تمام و پروژه های اقتصادی از جمله ورزشگاه ها و اماکن عمومی به بخش خصوصی ،در این زمینه فرهنگ سازی کرد.

 استاندار چهار محال وبختیاری ادامه داد: با واگذاری این امور به بخش خصوصی درآمدهای حاصل از آن به بازسازی مدارس، ساختن مدارس جدید، تهیه تجهیزات مدارس هزینه می شود.

وی، از راه اندازی و تشکیل ستاد واگذاری پروژه های نیمه تمام در کشور اشاره کرد و گفت:این ستاد به صورت استانی نیز تشکیل می شود تا پیش از شناسایی پروژه های نیمه تمام قابل واگذاری ،این طرحهای عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود.

اختصاص 20میلیارد ریال برای احداث اردوگاه شهید چمران چمعالی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در جمع فرهنگیان و مدیران مناطق 17گانه آموزش وپرورش استان اظهار كرد: 20میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی  برای احداث اردوگاه شهید چمران چمعالی شهرستان سامان  با مساحتی بیش از 16.5هکتار خبر داد.

وی تصریح کرد :آموزش و پرورش می تواند برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی با واگذاری امورعمرانی و خرید پروژه های نیمه تمام و پروژه های اقتصادی از جمله ورزشگاه ها و اماکن عمومی به بخش خصوصی ،در این زمینه فرهنگ سازی کرد.

 استاندار چهار محال وبختیاری ادامه داد: با واگذاری این امور به بخش خصوصی درآمدهای حاصل از آن به بازسازی مدارس، ساختن مدارس جدید، تهیه تجهیزات مدارس هزینه می شود.

وی، از راه اندازی و تشکیل ستاد واگذاری پروژه های نیمه تمام در کشور اشاره کرد و گفت:این ستاد به صورت استانی نیز تشکیل می شود تا پیش از شناسایی پروژه های نیمه تمام قابل واگذاری ،این طرحهای عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود.

اختصاص 20میلیارد ریال برای احداث اردوگاه شهید چمران چمعالی

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author