اختصاص 2 میلیارد تومان برای تجهیز کتابخانه‌های کلاسی دبستان‌ها در سال تحصیلی جدید

اختصاص 2 میلیارد تومان برای تجهیز کتابخانه‌های کلاسی دبستان‌ها در سال تحصیلی جدید

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ مهدي علي اكبر زاده در خصوص برنامه کتابخانه‌های کلاسی مدارس، اظهار كرد: در سال گذشته بیش از 2 میلیارد تومان کتاب با مشارکت وزارت ارشاد و آموزش و پرورش صرف کتابخانه‌های کلاسی مدارس ابتدایی 16 استان مرزی شد.

مدیر کل فرهنگی و هنری، اردوهاوفضاهاي پرورشي وزارت آموزش و پرورش افزود: در فاز سوم، این طرح به مدارس سایر استان‌ها گسترش یافته و در 28 استان کتابخانه‌های کلاسی مدارس ابتدایی گسترش یافته است و بیش از 3200 کلاس در این خصوص تجهیز شده ضمن اینکه در سال تحصیلی جدید نیز به احتمال زیاد 2 میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شده تا بقیه مدارس تجهیز شود.

وی ادامه داد: کتاب‌یاران مدارس از 60 هزار نفر به 121 هزار نفر در مدارس افزایش پیدا کرده است که کار هدایت کتابخوانی مدارس را انجام می‌دهند ضمن اینکه مسابقات کتابخوانی مدارس نیز در آْموزشگاه‌ها،‌ شهرستان‌ها و استان‌ها ادامه خواهد داشت.

مدیر کل فرهنگی و هنری، اردوهاوفضاهاي پرورشي وزارت آموزش و پرورش در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به عفاف و حجاب و برنامه‌های آموزش و پرورش در این خصوص هنگام برگزاری اردوهای تابستانی، خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش یکی از اعضای فعال کارگروه عفاف و حجاب وزارت کشور است و 21 بند از این مصوبه به آموزش و پرورش محول شده است که ما بر اساس آن وظایف آن را به معاونت‌ها ارجاع داده‌ایم.

علي اكبرزاده، تصریح کرد: در اردوهای دانش‌آموزی یکی از مهمترین شاخص‌ها بحث عفاف و حجاب است و از دلایل حضور دانش‌آموزان دختر در اردوهای راهیان نور موضوع عفاف و حجاب بوده و در سایر اردوها نیز یکی از مهمترین اولویت‌های ما همین موضوع است.

اختصاص 2 میلیارد تومان برای تجهیز کتابخانه‌های کلاسی دبستان‌ها در سال تحصیلی جدید

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ مهدي علي اكبر زاده در خصوص برنامه کتابخانه‌های کلاسی مدارس، اظهار كرد: در سال گذشته بیش از 2 میلیارد تومان کتاب با مشارکت وزارت ارشاد و آموزش و پرورش صرف کتابخانه‌های کلاسی مدارس ابتدایی 16 استان مرزی شد.

مدیر کل فرهنگی و هنری، اردوهاوفضاهاي پرورشي وزارت آموزش و پرورش افزود: در فاز سوم، این طرح به مدارس سایر استان‌ها گسترش یافته و در 28 استان کتابخانه‌های کلاسی مدارس ابتدایی گسترش یافته است و بیش از 3200 کلاس در این خصوص تجهیز شده ضمن اینکه در سال تحصیلی جدید نیز به احتمال زیاد 2 میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شده تا بقیه مدارس تجهیز شود.

وی ادامه داد: کتاب‌یاران مدارس از 60 هزار نفر به 121 هزار نفر در مدارس افزایش پیدا کرده است که کار هدایت کتابخوانی مدارس را انجام می‌دهند ضمن اینکه مسابقات کتابخوانی مدارس نیز در آْموزشگاه‌ها،‌ شهرستان‌ها و استان‌ها ادامه خواهد داشت.

مدیر کل فرهنگی و هنری، اردوهاوفضاهاي پرورشي وزارت آموزش و پرورش در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به عفاف و حجاب و برنامه‌های آموزش و پرورش در این خصوص هنگام برگزاری اردوهای تابستانی، خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش یکی از اعضای فعال کارگروه عفاف و حجاب وزارت کشور است و 21 بند از این مصوبه به آموزش و پرورش محول شده است که ما بر اساس آن وظایف آن را به معاونت‌ها ارجاع داده‌ایم.

علي اكبرزاده، تصریح کرد: در اردوهای دانش‌آموزی یکی از مهمترین شاخص‌ها بحث عفاف و حجاب است و از دلایل حضور دانش‌آموزان دختر در اردوهای راهیان نور موضوع عفاف و حجاب بوده و در سایر اردوها نیز یکی از مهمترین اولویت‌های ما همین موضوع است.

اختصاص 2 میلیارد تومان برای تجهیز کتابخانه‌های کلاسی دبستان‌ها در سال تحصیلی جدید

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author