اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای توسعه آموزش های مهارتی

اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای توسعه آموزش های مهارتی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه، سید مصطفی آذرکیش به مصوبه هيئت وزيران در خصوص اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای توسعه آموزش های مهارتی توسط مراكز خصوص و غيردولتي اشاره و اظهارکرد: استانداردسازي مهارتی سایر دستگاه های آموزشی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متولی آن است، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت صنعت، سازمان صنايع دستي، میراث فرهنگی و گردشگري و وزارت نیرو مهم است.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش به درخواست از معاون اول رئیس جمهور در خصوص شفاف سازی همکاری ها با دستگاه های مختلف اشاره و تصريح كرد: در این راستا ماده 9 آیین نامه موضوع همكاري سازمان ، وزارت خانه و موسسات خدماتی تولیدی طبق مصوبه سال 71 هيئت وزیران اصلاح شد.

وی با بيان اين كه تمام اعتبارات مربوط به آموزش هاي خارج از آموزش و پرورش با بخش غيردولتي  بايد در ذيل آموزش و پرورش باشد، خاطرنشان كرد: سازمان فني و حرفه اي مكلف به توليد استاندارد، صدور گواهینامه و برگزاری آزمون است .

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش بيان كرد: کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی ذیربط با مسئولیت آموزش و پرورش تشکیل می شود تا هزینه سرانه آموزش های مهارتی را محاسبه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای در نظر گرفتن در بودجه سنواتی کشور بيان كند.

وی با بيان اين كه این اتفاق دستاورد بزرگی بود که در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل انجام شد، خاطرنشان كرد: کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی با همکاری چند وزارتخانه منجر به ابلاغ این مصوبه در راستای تقویت شاخه کاردانش و همکاری دستگاه ها شد.

آذرکیش اشاره کرد: از روز ابلاغ این مصوبه به آموزش و پرورش کار تشکیل کارگروه برای عملیاتی شدن این موضوع انجام شد ما نیز در حال پیگیری هستیم تا از ظرفیت مشترک دستگاه ها برای توسعه استفاده کنیم.

اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای توسعه آموزش های مهارتی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه، سید مصطفی آذرکیش به مصوبه هيئت وزيران در خصوص اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای توسعه آموزش های مهارتی توسط مراكز خصوص و غيردولتي اشاره و اظهارکرد: استانداردسازي مهارتی سایر دستگاه های آموزشی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متولی آن است، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت صنعت، سازمان صنايع دستي، میراث فرهنگی و گردشگري و وزارت نیرو مهم است.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش به درخواست از معاون اول رئیس جمهور در خصوص شفاف سازی همکاری ها با دستگاه های مختلف اشاره و تصريح كرد: در این راستا ماده 9 آیین نامه موضوع همكاري سازمان ، وزارت خانه و موسسات خدماتی تولیدی طبق مصوبه سال 71 هيئت وزیران اصلاح شد.

وی با بيان اين كه تمام اعتبارات مربوط به آموزش هاي خارج از آموزش و پرورش با بخش غيردولتي  بايد در ذيل آموزش و پرورش باشد، خاطرنشان كرد: سازمان فني و حرفه اي مكلف به توليد استاندارد، صدور گواهینامه و برگزاری آزمون است .

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش بيان كرد: کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی ذیربط با مسئولیت آموزش و پرورش تشکیل می شود تا هزینه سرانه آموزش های مهارتی را محاسبه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای در نظر گرفتن در بودجه سنواتی کشور بيان كند.

وی با بيان اين كه این اتفاق دستاورد بزرگی بود که در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل انجام شد، خاطرنشان كرد: کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی با همکاری چند وزارتخانه منجر به ابلاغ این مصوبه در راستای تقویت شاخه کاردانش و همکاری دستگاه ها شد.

آذرکیش اشاره کرد: از روز ابلاغ این مصوبه به آموزش و پرورش کار تشکیل کارگروه برای عملیاتی شدن این موضوع انجام شد ما نیز در حال پیگیری هستیم تا از ظرفیت مشترک دستگاه ها برای توسعه استفاده کنیم.

اختصاص ردیف اعتباری مستقل برای توسعه آموزش های مهارتی

بک لینک رنک 7

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author