احمد شهید: جزئیات را نمی‌دانم اما حق با حسن روحانی است «نه» با شورای نگهبان

احمد شهید: جزئیات را نمی‌دانم اما حق با حسن روحانی است «نه» با شورای نگهبان
گزارشگر حقوق‌بشری سازمان ملل می‌گوید اطلاعی از جزئیات علت مجادله دولت و شورای نگهبان ایران بر سر آرای «مینو خالقی» ندارد اما همین‌قدر می‌داند که حق با حسن روحانی است و نه شورای نگهبان.

احمد شهید: جزئیات را نمی‌دانم اما حق با حسن روحانی است «نه» با شورای نگهبان

گزارشگر حقوق‌بشری سازمان ملل می‌گوید اطلاعی از جزئیات علت مجادله دولت و شورای نگهبان ایران بر سر آرای «مینو خالقی» ندارد اما همین‌قدر می‌داند که حق با حسن روحانی است و نه شورای نگهبان.
احمد شهید: جزئیات را نمی‌دانم اما حق با حسن روحانی است «نه» با شورای نگهبان

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author