احداث يك ورزشگاه دانش آموزي به نام «كيميا عليزاده»

احداث يك ورزشگاه دانش آموزي به نام «كيميا عليزاده»

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پيش از ظهر امروز در شوراي آموزش و پرورش استان البرز كه با حضور استاندار البرز در مجتمع رفاهي فرهنگيان ناحيه 4 استان البرز برگزارشد با تبريك آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشايي مدارس اظهار كرد : سال تحصيلي 96-95 در حالي آغاز مي شود كه 200 هزار دانش آموز به مجموعه دانش آموزان كشور اضافه شده است كه سهم دانش آموزان پايه اول ابتدايي از اين رشد 25 هزار نفر است .

وي با بيان اينكه پروژه مهر برنامه اي است كه ستاد آموزش و پرورش و استان ها از هشت ماه پيش آغاز كرده اند تصريح كرد : مرحله نهايي آن بازگشايي مطلوب و بانشاط مدارس در اول مهر است كه ستاد آموزش و پرورش با اعزام بازرسين خود ارزيابي دقيقي را از اين شرايط در استان ها خواهند داشت .

عضوكابيته تدبيرواميداز چاپ و توزيع 134 ميليون جلد كتاب درسي در بين دانش آموزان سراسر كشور خبرداد و افزود :كار آماده سازي اين تعداد كتاب درسي براي بيش از 13 ميليون 700 هزار دانش آموز بسيار سخت است و هم اكنون تعدادي از كتاب هاي درسي سال تحصيلي 97-96 آماده شده است و بقيه آنها نيز در حال چاپ مي باشد.

وي از اضافه شدن 5500 كلاس درس به مجموعه فضاهاي آموزشي آموزش و پرورش در سال جديد خبر داد و افزود : از اين تعداد 30 درصد آن با حمايت خيرين ساخته شده است .

فاني با بيان اينكه بودجه آموزش و پرورش در دولت تدبير و اميد تقريبا دو برابر شده است گفت: اين افزايش بودجه در كنار تمام مشكلات دولت نشان مي دهد آموزش و پرورش همواره دغدغه اول كشور بوده است و آموزش و پرورش همچنان نياز به حمايت هاي دولت و نهادهاي مختلف دارد.

عضو كابينه تدبير و اميد توسعه مشاركت ها را يكي از سياست هاي جدي آموزش و پرورش دولت يازدهم عنوان كرد و افزود : همه بايد نسبت به آموزش و پرورش حساس باشند و تا زماني كه آموزش و پرورش به يك دغدغه همگاني تبديل نشود ، مشكلات آن پا برجا خواهد بود .

وزيرآموزش و پرورش ادامه داد : همكاري فعال نهادهاي غيردولتي و دولتي دربازگشايي مدارس و حضور در جشن شكوفه ها نشان مي دهد كه  آموزش و پرورش توانسته است بخشي از نهادهاي اجتماعي كشور را نسبت به مسائل حساس كند و از اين بابت ازآنها تشكر مي كنم .

دكتر فاني استان البرز را استاني مهاجر پذير خواند و خاطر نشان كرد افزود : رشد جمعيت دانش آموزي در اين استان بيش از 3 درصد و از ميانگين جمعيت دانش آموزي كل كشور بالاتر است و اين حمايت مسئولين استاني را           مي طلبد .

وي با بيان اينكه 48 درصد مدارس اين استان دو نوبته مي باشد افزود : ساخت مدارس در اين استان بايد رونق بيشتري پيدا كند و وزارت آموزرش و پرورش آمادگي دارد تا به خيريني كه بتوانند پروژه هاي باكمتر از 50 درصد رشد فيزيكي مشاركت كنند وام بدهد .

دكتر فاني برگزاري جشنواره هاي جابربن حيان ، نوجوان خوارزمي و جوان خوارزمي را در پرورش استعدادهاي دانش آموزان موثر خواند و گفت : رشد مشاركت دانش آموزان در طول فعاليت دولت يازدهم يازده برابر شده است .

وزير آموزش و پرورش پژوهشراها را مكاني براي تحقيق و پژوهش دانش آموزان و محل تربيت دانشمندان آينده كشور معرفي كرد و ادامه داد : در ابتداي اين دولت 297پژوهش سراها داشتيم و درمدت اين سه سال توانستيم اين آمار را به 615 پژوهش سرا در 615 منطقه آموزشي كشور برسانيم .

عضو كابيته تدبير واميد با بيان اينكه كه مدت زمان  تحصيل دانش آموزان در هنرستانهاي آموزش و پرورش از دو سال به سه سال افزايش داشته است تصريح كرد : اين موضوع بيانگر عمق حرفه آموزي و مهارت آموزي دردانش آموزان است كه بر اين مبنا بايد هنرستان هاي بيشتري را احداث و تجهيز كنيم تا بتوانيم مهارت آموزي را در دانش آموزان نهادينه كنيم .

دكتر فاني با بيان اينكه نسبت تعداد كتاب هاي غيردرسي به تعداد دانش آموزان را در طول مدت فعاليت دولت يازدهم ازچهار به ده افزايش داشته است گفت : اين موضوع نشان مي دهد كه آموزش و پرورش در حد مقدورات خود توانسته است به موضوع كتاب خواني كه از دغدغه هاي رئيس جمهور بوده است جامع عمل بپوشاند .

وزيرآموزش و پرورش بحث توسعه كتابخانه ها را از برنامه هاي مهم آموزش و پرورش عنوان كرد  و افزود : آموزش و پرورش با اجراي طرح كتاب يار در مدارس توانسته است با همكاري دانش آموزان بحث كتابخواني در مدارس ترويج دهد و تلاش مي كند تا در فرصت مناسب و حمايت هاي دولت بتواند با جذب كتاب دار در مدارس فرهنگ كتابخواني را در مدارس نهادينه كند .          

احداث يك ورزشگاه دانش آموزي به نام «كيميا عليزاده»

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پيش از ظهر امروز در شوراي آموزش و پرورش استان البرز كه با حضور استاندار البرز در مجتمع رفاهي فرهنگيان ناحيه 4 استان البرز برگزارشد با تبريك آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشايي مدارس اظهار كرد : سال تحصيلي 96-95 در حالي آغاز مي شود كه 200 هزار دانش آموز به مجموعه دانش آموزان كشور اضافه شده است كه سهم دانش آموزان پايه اول ابتدايي از اين رشد 25 هزار نفر است .

وي با بيان اينكه پروژه مهر برنامه اي است كه ستاد آموزش و پرورش و استان ها از هشت ماه پيش آغاز كرده اند تصريح كرد : مرحله نهايي آن بازگشايي مطلوب و بانشاط مدارس در اول مهر است كه ستاد آموزش و پرورش با اعزام بازرسين خود ارزيابي دقيقي را از اين شرايط در استان ها خواهند داشت .

عضوكابيته تدبيرواميداز چاپ و توزيع 134 ميليون جلد كتاب درسي در بين دانش آموزان سراسر كشور خبرداد و افزود :كار آماده سازي اين تعداد كتاب درسي براي بيش از 13 ميليون 700 هزار دانش آموز بسيار سخت است و هم اكنون تعدادي از كتاب هاي درسي سال تحصيلي 97-96 آماده شده است و بقيه آنها نيز در حال چاپ مي باشد.

وي از اضافه شدن 5500 كلاس درس به مجموعه فضاهاي آموزشي آموزش و پرورش در سال جديد خبر داد و افزود : از اين تعداد 30 درصد آن با حمايت خيرين ساخته شده است .

فاني با بيان اينكه بودجه آموزش و پرورش در دولت تدبير و اميد تقريبا دو برابر شده است گفت: اين افزايش بودجه در كنار تمام مشكلات دولت نشان مي دهد آموزش و پرورش همواره دغدغه اول كشور بوده است و آموزش و پرورش همچنان نياز به حمايت هاي دولت و نهادهاي مختلف دارد.

عضو كابينه تدبير و اميد توسعه مشاركت ها را يكي از سياست هاي جدي آموزش و پرورش دولت يازدهم عنوان كرد و افزود : همه بايد نسبت به آموزش و پرورش حساس باشند و تا زماني كه آموزش و پرورش به يك دغدغه همگاني تبديل نشود ، مشكلات آن پا برجا خواهد بود .

وزيرآموزش و پرورش ادامه داد : همكاري فعال نهادهاي غيردولتي و دولتي دربازگشايي مدارس و حضور در جشن شكوفه ها نشان مي دهد كه  آموزش و پرورش توانسته است بخشي از نهادهاي اجتماعي كشور را نسبت به مسائل حساس كند و از اين بابت ازآنها تشكر مي كنم .

دكتر فاني استان البرز را استاني مهاجر پذير خواند و خاطر نشان كرد افزود : رشد جمعيت دانش آموزي در اين استان بيش از 3 درصد و از ميانگين جمعيت دانش آموزي كل كشور بالاتر است و اين حمايت مسئولين استاني را           مي طلبد .

وي با بيان اينكه 48 درصد مدارس اين استان دو نوبته مي باشد افزود : ساخت مدارس در اين استان بايد رونق بيشتري پيدا كند و وزارت آموزرش و پرورش آمادگي دارد تا به خيريني كه بتوانند پروژه هاي باكمتر از 50 درصد رشد فيزيكي مشاركت كنند وام بدهد .

دكتر فاني برگزاري جشنواره هاي جابربن حيان ، نوجوان خوارزمي و جوان خوارزمي را در پرورش استعدادهاي دانش آموزان موثر خواند و گفت : رشد مشاركت دانش آموزان در طول فعاليت دولت يازدهم يازده برابر شده است .

وزير آموزش و پرورش پژوهشراها را مكاني براي تحقيق و پژوهش دانش آموزان و محل تربيت دانشمندان آينده كشور معرفي كرد و ادامه داد : در ابتداي اين دولت 297پژوهش سراها داشتيم و درمدت اين سه سال توانستيم اين آمار را به 615 پژوهش سرا در 615 منطقه آموزشي كشور برسانيم .

عضو كابيته تدبير واميد با بيان اينكه كه مدت زمان  تحصيل دانش آموزان در هنرستانهاي آموزش و پرورش از دو سال به سه سال افزايش داشته است تصريح كرد : اين موضوع بيانگر عمق حرفه آموزي و مهارت آموزي دردانش آموزان است كه بر اين مبنا بايد هنرستان هاي بيشتري را احداث و تجهيز كنيم تا بتوانيم مهارت آموزي را در دانش آموزان نهادينه كنيم .

دكتر فاني با بيان اينكه نسبت تعداد كتاب هاي غيردرسي به تعداد دانش آموزان را در طول مدت فعاليت دولت يازدهم ازچهار به ده افزايش داشته است گفت : اين موضوع نشان مي دهد كه آموزش و پرورش در حد مقدورات خود توانسته است به موضوع كتاب خواني كه از دغدغه هاي رئيس جمهور بوده است جامع عمل بپوشاند .

وزيرآموزش و پرورش بحث توسعه كتابخانه ها را از برنامه هاي مهم آموزش و پرورش عنوان كرد  و افزود : آموزش و پرورش با اجراي طرح كتاب يار در مدارس توانسته است با همكاري دانش آموزان بحث كتابخواني در مدارس ترويج دهد و تلاش مي كند تا در فرصت مناسب و حمايت هاي دولت بتواند با جذب كتاب دار در مدارس فرهنگ كتابخواني را در مدارس نهادينه كند .          

احداث يك ورزشگاه دانش آموزي به نام «كيميا عليزاده»

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author