احتمال دیدار اوباما و روحانی وجود ندارد/ بحران بیکاری و گرانی نگران‌کننده است/ در کشور ما مرجع اصلی، رهبری است/ درباره رفع حصر نباید از دولت توقعی داشت

احتمال دیدار اوباما و روحانی وجود ندارد/ بحران بیکاری و گرانی نگران‌کننده است/ در کشور ما مرجع اصلی، رهبری است/ درباره رفع حصر نباید از دولت توقعی داشت
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تاکید کرد: در کشور ما، مرجع اصلی رهبری است و سیاست‌های کلی دست ایشان است.

احتمال دیدار اوباما و روحانی وجود ندارد/ بحران بیکاری و گرانی نگران‌کننده است/ در کشور ما مرجع اصلی، رهبری است/ درباره رفع حصر نباید از دولت توقعی داشت

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تاکید کرد: در کشور ما، مرجع اصلی رهبری است و سیاست‌های کلی دست ایشان است.
احتمال دیدار اوباما و روحانی وجود ندارد/ بحران بیکاری و گرانی نگران‌کننده است/ در کشور ما مرجع اصلی، رهبری است/ درباره رفع حصر نباید از دولت توقعی داشت

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author