اجلاس رؤسا ، آموزش وپرورش را در کانون توجه افکار عمومی قرار می دهد

اجلاس رؤسا ، آموزش وپرورش را در کانون توجه افکار عمومی قرار می دهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سيد احمد باقري در حاشيه سي و سومين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش مناطق كشور كه در سالن اجلاس سران در حال برگزاري است  ، اظهار كرد : كمبود شديد فضاي آموزشي ، كمبود نيروي انساني ، افزايش مدارس دو نوبته ، نبود توازن در نيروي انساني و جنسيت معلمان ، فقدان مراكز آموزشي خاص ، نبود مراكز رفاهي ، فقدان اردوگاه و فضاي ورزش دانش آموزي ، كمبود سرانه مدارس ، عدم پرداخت مطالبات فرهنگيان به ويژه بازنشستگان ، پراكندگي جغرافيايي شهرستان ، از مهم ترين مشكلات و چالش هاي اجرايي آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شانديز مي باشد.

      رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شانديز با اشاره به اين كه اجلاس رؤساي آموزش و پرورش كشور ، حوزه تعليم و تربيت را در كانون توجه افكار عمومي قرار مي دهد و آن را به گفتمان غالب جامعه و مسئولان كشوري تبديل مي كند ، افزود : اجلاس ،  امكان حضور رؤساي آموزش و پرورش كشور در يك برنامه هماهنگ كشوري را فراهم مي كند و ايجاد وحدت رويه و همگرايي در جهت اجراي برنامه ها و سياست هاي وزارت خانه با حضور مديران عالي حوزه ستادي ، آشنايي مستقيم با ديدگاه هاي وزير و معاونين ، تبادل نظرات و تجارب برتر مديران ، حضور مسئولين ارشد كشوري در اجلاس و آشنايي آنان با دغدغه هاي مديران و فضاي حاكم بر آموزش و پرورش ، واكاوي مشكلات آموزش و پرورش در قالب كارگروه ها مي تواند منجر به رشد و بالندگي آموزش و پرورش از طريق اين اجلاس گردد.

وی خاطرنشان کرد: توجه به وضعیت معیشتی و افزایش میانگین قوق معلمان و بسترسازی برای اجرای سند تول بنیادین از اقدامات دولت یازدهم می باشد.

وی افزود: آغاز بیش از 17 پروژه احداث فضای آموزشی و پرورشی ، تجهیز بیش  از 60 واحد آموزشی به سیستم نوین گرمایشی، استفاده از مشارکت سایر نهادها و دستگاه ها و احیای ظرفیت های قانونی آموزش  پرورش از جمله وصول مطالبات آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری ها و تخصیص اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال از سوی خیرین به امر مدرسه سازی و اهدای زمین به آموزش و پرورش  از مهم ترین اقدامات انجام شده در منطقه است.

 

اجلاس رؤسا ، آموزش وپرورش را در کانون توجه افکار عمومی قرار می دهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سيد احمد باقري در حاشيه سي و سومين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش مناطق كشور كه در سالن اجلاس سران در حال برگزاري است  ، اظهار كرد : كمبود شديد فضاي آموزشي ، كمبود نيروي انساني ، افزايش مدارس دو نوبته ، نبود توازن در نيروي انساني و جنسيت معلمان ، فقدان مراكز آموزشي خاص ، نبود مراكز رفاهي ، فقدان اردوگاه و فضاي ورزش دانش آموزي ، كمبود سرانه مدارس ، عدم پرداخت مطالبات فرهنگيان به ويژه بازنشستگان ، پراكندگي جغرافيايي شهرستان ، از مهم ترين مشكلات و چالش هاي اجرايي آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شانديز مي باشد.

      رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شانديز با اشاره به اين كه اجلاس رؤساي آموزش و پرورش كشور ، حوزه تعليم و تربيت را در كانون توجه افكار عمومي قرار مي دهد و آن را به گفتمان غالب جامعه و مسئولان كشوري تبديل مي كند ، افزود : اجلاس ،  امكان حضور رؤساي آموزش و پرورش كشور در يك برنامه هماهنگ كشوري را فراهم مي كند و ايجاد وحدت رويه و همگرايي در جهت اجراي برنامه ها و سياست هاي وزارت خانه با حضور مديران عالي حوزه ستادي ، آشنايي مستقيم با ديدگاه هاي وزير و معاونين ، تبادل نظرات و تجارب برتر مديران ، حضور مسئولين ارشد كشوري در اجلاس و آشنايي آنان با دغدغه هاي مديران و فضاي حاكم بر آموزش و پرورش ، واكاوي مشكلات آموزش و پرورش در قالب كارگروه ها مي تواند منجر به رشد و بالندگي آموزش و پرورش از طريق اين اجلاس گردد.

وی خاطرنشان کرد: توجه به وضعیت معیشتی و افزایش میانگین قوق معلمان و بسترسازی برای اجرای سند تول بنیادین از اقدامات دولت یازدهم می باشد.

وی افزود: آغاز بیش از 17 پروژه احداث فضای آموزشی و پرورشی ، تجهیز بیش  از 60 واحد آموزشی به سیستم نوین گرمایشی، استفاده از مشارکت سایر نهادها و دستگاه ها و احیای ظرفیت های قانونی آموزش  پرورش از جمله وصول مطالبات آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری ها و تخصیص اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال از سوی خیرین به امر مدرسه سازی و اهدای زمین به آموزش و پرورش  از مهم ترین اقدامات انجام شده در منطقه است.

 

اجلاس رؤسا ، آموزش وپرورش را در کانون توجه افکار عمومی قرار می دهد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author