اجرای برنامه های پیشگیري از آسيب هاي اجتماعي در 350 مدرسه استان

اجرای برنامه های پیشگیري از آسيب هاي اجتماعي در 350 مدرسه استان

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل ازاستان گیلان، مهدی حاجتی در مراسم هفته پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس گفت: در این برنامه ها طرح های همکاری خانه و مدرسه، طرح پیشگیری ویژه والدین ، جشنواره نوجوان سالم با مشارکت دانش آموزان، اولیا و فرهنگیان در سال تحصیلی جاری برگزار می شود.

وي با بيان اينكه ،این طرحها در جهت اجرای برنامه های پیشگیرانه با شرکت 16 هزار و 779 دانش آموز در 350 مدرسه برگزار می شود، با توجه به اهمیت برنامه ریزی جدی و سازمان یافته ، آموزش و پرورش استان اقدام به تدوین نقشه خطرپذیری آسیبهای اجتماعی در حوزه دانش آموزی كرد که می تواند مورد توجه دستگاه های مربوط قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت خود مراقبتی در کاهش انواع جرایم در دانش آموزان گفت: خود مراقبتی همراه با آموزش درست باعث جلوگیری از شیوع انحرافات اجتماعی به ویژه سوء مصرف مواد مخدر می شود.

اجرای برنامه های پیشگیري از آسيب هاي اجتماعي در 350 مدرسه استان

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  به نقل ازاستان گیلان، مهدی حاجتی در مراسم هفته پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس گفت: در این برنامه ها طرح های همکاری خانه و مدرسه، طرح پیشگیری ویژه والدین ، جشنواره نوجوان سالم با مشارکت دانش آموزان، اولیا و فرهنگیان در سال تحصیلی جاری برگزار می شود.

وي با بيان اينكه ،این طرحها در جهت اجرای برنامه های پیشگیرانه با شرکت 16 هزار و 779 دانش آموز در 350 مدرسه برگزار می شود، با توجه به اهمیت برنامه ریزی جدی و سازمان یافته ، آموزش و پرورش استان اقدام به تدوین نقشه خطرپذیری آسیبهای اجتماعی در حوزه دانش آموزی كرد که می تواند مورد توجه دستگاه های مربوط قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت خود مراقبتی در کاهش انواع جرایم در دانش آموزان گفت: خود مراقبتی همراه با آموزش درست باعث جلوگیری از شیوع انحرافات اجتماعی به ویژه سوء مصرف مواد مخدر می شود.

اجرای برنامه های پیشگیري از آسيب هاي اجتماعي در 350 مدرسه استان

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author