اجرای آزمایشی طرح مداخله های بهنگام نوآموزان دیرآموز در سال 95

اجرای آزمایشی طرح مداخله های بهنگام نوآموزان دیرآموز در سال 95

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، محسن غفوریان اظهاركرد: نوآموزان دیرآموز ( با هوش مرزی) به عنوان اقلیتی بزرگ در نظام آموزشی نیازمند به آموزش­های متناسب با توان و ویژگی­های خود هستند.

وي افزود: ایجاد تسهیلاتی برای این نوآموزان در محیط مراکز پیش دبستانی، نه تنها به این عزیزان کمک می­کند تا رشد و پیشرفت داشته باشند، بلکه کمک شایان توجهی به نظام آموزشی می­نماید تا زمینه لازم برای آماده سازی آنان جهت ورود به مدرسه را مهیا ساخته و از افت مکرر تحصیلی در بین این گروه جلوگیری نموده و زمینه ایجاد مدارس بدون شکست را فراهم آورد.

    غفوريان درخصوص جزئيات اين طرح، تصريح كرد: در این طرح نوآموزان دیر آموز 5 ساله­که توسط واحدهای کارشناسی سنجش و ارزیابی اداره های آموزش و پرورش استثنایی در طرح سنجش نوآموزان پیش دبستانی سال 94 تشخیص داده و معرفی شده تحت پوشش قرار دارند.

    معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: از آنجایی که نوآموزان دیرآموز با تاخیرهای رشدی و مشکلات درمهارت­های فرایندی روبرو هستند ، از عهده برنامه آموزشی مراکز پیش دبستانی و سپس  مدرسه  بر نمی­آیند، همین امر باعث دلسردی و کاهش انگیزه یادگیری آن­ها شده و حتی در آینده مشکلات رفتار سازشی و انطباقی برای آن­ها بوجود می­آورد که پس از چند سال یا از نظام آموزشی خارج می­شوند و یا به دلیل عدم شناخت مشکل اصلی آن­ها ، به طور اشتباه در مدارس استثنایی جایگزین می­گردند.

    وي بابيان اينكه آموزش پرورش به دلیل ضرورت بهره مندی این دسته از فراگیران از خدمات مناسب و مورد نیاز خود، اقدام به تهیه و ارائه  برنامه خدمات آموزش ترمیمی و جبرانی در دوره پیش از دبستان كرده است تا از این طریق هم نوآموزان نیازمند خدمات و هم نظام آموزشی رسمی کشور به رشد و تعالی موردنظر دست یابند، افزود: ضروری است با توسعه خدمات آموزش ترمیمی و جبرانی از پیش از دبستان، گامی مهم و موثر در سطوح پیشگیری و مداخله های بهنگام و متناسب با نیازها و رسیدن به رشد مهارت­های پایه در تمامی کودکان با هر نوع ضعف یا مشکلی برداشته شود.

غفوريان اضافه كرد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از سال 1394 با بهره­گیری از امکانات و متخصصان این حوزه، در جهت بهینه‌سازی خدمات به این گروه از کودکان، اقدام به برنامه­ریزی و تهیه بسته مداخله­های بهنگام آموزشی و توان­بخشی نوآموزان دیرآموز كرده و طی دستورالعمل­هایی در اختیار آموزگاران مجری در مراکز آموزشی و توان­بخشی مشکلات ویژه یادگیری قرار گرفته است، تا از این طریق در حد امکان خدمات مناسب به این گروه از نوآموزان ارائه شود.

    معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی تاكيد كرد: این بسته نیازهای آموزشی و توان­بخشی آن­ها را تا قبل از دبستان در بر می­گیرد و به گونه­ای طراحی شده است که در حیطه­های مختلف مهارتی، با توجه به فهرست­ وارسی آماده شده منجر به تعیین سطح نوآموز ­شود و تمرینات کاربردی و عملی متناسب با هر سطح مهارتی را ارائه می­دهد. همچنین در این بسته اطلاعات مورد نیاز آموزگاران جهت آگاه نمودن والدین در زمینه خصوصیات و ویژگی­های فرزندشان و جلب همراهی و مشارکت آن­ها در امرآموزش مد نظر بوده است.

وي بابيان اينكه این طرح از 15 تيرماه تا پايان شهريورماه سال جاري اجرامي‌شود، گفت:  تشکیل جلسه توجیهی گروهی والدین نوآموزان دیرآموز قبل از شروع اجرای طرح، برگزاري جلسات با توجه به سطح توانایی و نیازهای ویژه نوآموزان دیرآموز، بین 2 تا 3 جلسه در هفته و برگزاري جلسات آموزشی ترمیمی در طول دوره اجرای آزمایشی طرح حداقل 20 و حداکثر 30 جلسه برای هر نوآموز ازويژگي هاي اين طرح مي‌باشد.

اجرای آزمایشی طرح مداخله های بهنگام نوآموزان دیرآموز در سال 95

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، محسن غفوریان اظهاركرد: نوآموزان دیرآموز ( با هوش مرزی) به عنوان اقلیتی بزرگ در نظام آموزشی نیازمند به آموزش­های متناسب با توان و ویژگی­های خود هستند.

وي افزود: ایجاد تسهیلاتی برای این نوآموزان در محیط مراکز پیش دبستانی، نه تنها به این عزیزان کمک می­کند تا رشد و پیشرفت داشته باشند، بلکه کمک شایان توجهی به نظام آموزشی می­نماید تا زمینه لازم برای آماده سازی آنان جهت ورود به مدرسه را مهیا ساخته و از افت مکرر تحصیلی در بین این گروه جلوگیری نموده و زمینه ایجاد مدارس بدون شکست را فراهم آورد.

    غفوريان درخصوص جزئيات اين طرح، تصريح كرد: در این طرح نوآموزان دیر آموز 5 ساله­که توسط واحدهای کارشناسی سنجش و ارزیابی اداره های آموزش و پرورش استثنایی در طرح سنجش نوآموزان پیش دبستانی سال 94 تشخیص داده و معرفی شده تحت پوشش قرار دارند.

    معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: از آنجایی که نوآموزان دیرآموز با تاخیرهای رشدی و مشکلات درمهارت­های فرایندی روبرو هستند ، از عهده برنامه آموزشی مراکز پیش دبستانی و سپس  مدرسه  بر نمی­آیند، همین امر باعث دلسردی و کاهش انگیزه یادگیری آن­ها شده و حتی در آینده مشکلات رفتار سازشی و انطباقی برای آن­ها بوجود می­آورد که پس از چند سال یا از نظام آموزشی خارج می­شوند و یا به دلیل عدم شناخت مشکل اصلی آن­ها ، به طور اشتباه در مدارس استثنایی جایگزین می­گردند.

    وي بابيان اينكه آموزش پرورش به دلیل ضرورت بهره مندی این دسته از فراگیران از خدمات مناسب و مورد نیاز خود، اقدام به تهیه و ارائه  برنامه خدمات آموزش ترمیمی و جبرانی در دوره پیش از دبستان كرده است تا از این طریق هم نوآموزان نیازمند خدمات و هم نظام آموزشی رسمی کشور به رشد و تعالی موردنظر دست یابند، افزود: ضروری است با توسعه خدمات آموزش ترمیمی و جبرانی از پیش از دبستان، گامی مهم و موثر در سطوح پیشگیری و مداخله های بهنگام و متناسب با نیازها و رسیدن به رشد مهارت­های پایه در تمامی کودکان با هر نوع ضعف یا مشکلی برداشته شود.

غفوريان اضافه كرد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از سال 1394 با بهره­گیری از امکانات و متخصصان این حوزه، در جهت بهینه‌سازی خدمات به این گروه از کودکان، اقدام به برنامه­ریزی و تهیه بسته مداخله­های بهنگام آموزشی و توان­بخشی نوآموزان دیرآموز كرده و طی دستورالعمل­هایی در اختیار آموزگاران مجری در مراکز آموزشی و توان­بخشی مشکلات ویژه یادگیری قرار گرفته است، تا از این طریق در حد امکان خدمات مناسب به این گروه از نوآموزان ارائه شود.

    معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی تاكيد كرد: این بسته نیازهای آموزشی و توان­بخشی آن­ها را تا قبل از دبستان در بر می­گیرد و به گونه­ای طراحی شده است که در حیطه­های مختلف مهارتی، با توجه به فهرست­ وارسی آماده شده منجر به تعیین سطح نوآموز ­شود و تمرینات کاربردی و عملی متناسب با هر سطح مهارتی را ارائه می­دهد. همچنین در این بسته اطلاعات مورد نیاز آموزگاران جهت آگاه نمودن والدین در زمینه خصوصیات و ویژگی­های فرزندشان و جلب همراهی و مشارکت آن­ها در امرآموزش مد نظر بوده است.

وي بابيان اينكه این طرح از 15 تيرماه تا پايان شهريورماه سال جاري اجرامي‌شود، گفت:  تشکیل جلسه توجیهی گروهی والدین نوآموزان دیرآموز قبل از شروع اجرای طرح، برگزاري جلسات با توجه به سطح توانایی و نیازهای ویژه نوآموزان دیرآموز، بین 2 تا 3 جلسه در هفته و برگزاري جلسات آموزشی ترمیمی در طول دوره اجرای آزمایشی طرح حداقل 20 و حداکثر 30 جلسه برای هر نوآموز ازويژگي هاي اين طرح مي‌باشد.

اجرای آزمایشی طرح مداخله های بهنگام نوآموزان دیرآموز در سال 95

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author