اجراي طرح آزمايشي آشنایی دانش آموزان دختر با حقوق قانوني خود در 15 استان كشور

اجراي طرح آزمايشي آشنایی دانش آموزان دختر با حقوق قانوني خود در 15 استان كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش استان لرستان ، مهناز احمدي گفت : دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با شروع به کار دولت تدبیرو امید، رویکرد اصلی خود را ارتقاء جایگاه زنان و دختران دانش آموز در عرصه های مختلف از جمله حوزه مدیریتی ، افزایش پوشش تحصیلی دختران با اولویت دوره های ابتدایی و اول متوسطه قرار داده است .

مهناز احمدی  افزود : در این رابطه طرح و برنامه هایی وجود دارد که یا به صورت متمرکز و مستقیم توسط وزارت آموزش و پرورش هدایت شده و یا به صورت مشترک با سایر دستگاهها   در قالب  تفاهم نامه اجرا می شود . 

وي در ادامه به اجرای هفت برنامه مهم در حوزه امور بانوان اشاره کردو افزود : برخی از این طرح ها به صورت پایلوت در برخی از استان ها اجرا شد و برخی هم در تمام استان ها جامعه هدف خود را تحت پوشش قرار دادند . احمدی دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه را جامعه هدف طرح های بشری و مشکات اعلام کرد و تاکید کرد :  بخشی از اعتبارات این برنامه ها از طرف دفترامور بانوان  نهاد ریاست  جمهوری تامین و بخشی دیگری هم از اعتبارات توسط وزارت و استان ها مهیا  گردید .

 وی بهبود وضعیت بهداشتی دختران دانش آموز و  آموزش مهارت های ارتباطی  والدین با آنان  را از جمله اهداف این برنامه ها برشمردو گفت :  طرح آشنایی دانش آموزان دختر با حقوق و تکالیف خود هم در سال تحصیلی گذشته در 15استان به صورت آزمایشی اجرا شد و در سال تحصیلی جاری هم در سایر استان ها تعمیم داده خواهد شد .

وی منشاء و پایه  بسیاری از بحران های اجتماعی مانند طلاق و خشونت را عدم آشنایی با حقوق و تکالیف قانونی برشمردو تاکید کرد : اگر مردم با  حقوق و تکالیف قانونی خود آشتا شوند بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی  از بین خواهد رفت .

 احمدی در ادامه خاطر نشان كرد :  در طرحی که به دفتر امور بانوان ریاست جمهوری داده شد ، اجرای این طرح به  معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت محول گردید و پیشنهادشد که این معاونت راهکارهای عملیاتی آشنایی دانش آموزان دختر و پسر را با حقوق و تکالیف قانونی را تدوین کند .

مشاور وزیرو مدیر کل امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش در ادامه به اجرای طرح تحقیقاتی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص اشاره کرد و گفت : نتایج این مطالعه به دقت تجزیه و تحلیل شده و مستندات آن به صورت یرنامه در حال اجرایی شدن است .

احمدی در ادامه سخنان خود به نگاه مثبت دولت تدبیرو امید و مقام عالی وزارت به زنان  اشاره کرد و گفت : با وجود تاکیدات متعدد  ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت و بخشنامه هایی که در توجه دادن  به زنان صادر شده است ؛ احساس می شود که بیشتر از این هم می توان از ظرفیت و پنانسیل زنان در عرصه های مختلف به ویژه مسائل مدیریتی استفاده کرد . 

وی  به  وجود 18مدیر در مناطق و شهرستان های سراسر کشور اشاره کرد و افزود : این آمار ضمن اینکه توجه آموزش و پرورش به زنان را می رساند ؛نشان می دهد که باز هم می توان در سطح گسترده ای از ظرفیت بالقوه بانوان استفاده کرد .

احمدی در پایان سخنان خود با تقدیر از توجه مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به اجرای مطلوب برنامه های امور بانوان از مطلوب بودن عملکرد لرستان در این حوزه ها اشاره کردو گفت : امیدواریم در آینده روند فعالیتهای آموزش و پرورش لرستان در ارتقای شاخص های امور بانوان و دختران  با شتاب بیشتری نسبت به گذشته ادامه پیدا کند .

اجراي طرح آزمايشي آشنایی دانش آموزان دختر با حقوق قانوني خود در 15 استان كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش استان لرستان ، مهناز احمدي گفت : دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با شروع به کار دولت تدبیرو امید، رویکرد اصلی خود را ارتقاء جایگاه زنان و دختران دانش آموز در عرصه های مختلف از جمله حوزه مدیریتی ، افزایش پوشش تحصیلی دختران با اولویت دوره های ابتدایی و اول متوسطه قرار داده است .

مهناز احمدی  افزود : در این رابطه طرح و برنامه هایی وجود دارد که یا به صورت متمرکز و مستقیم توسط وزارت آموزش و پرورش هدایت شده و یا به صورت مشترک با سایر دستگاهها   در قالب  تفاهم نامه اجرا می شود . 

وي در ادامه به اجرای هفت برنامه مهم در حوزه امور بانوان اشاره کردو افزود : برخی از این طرح ها به صورت پایلوت در برخی از استان ها اجرا شد و برخی هم در تمام استان ها جامعه هدف خود را تحت پوشش قرار دادند . احمدی دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه را جامعه هدف طرح های بشری و مشکات اعلام کرد و تاکید کرد :  بخشی از اعتبارات این برنامه ها از طرف دفترامور بانوان  نهاد ریاست  جمهوری تامین و بخشی دیگری هم از اعتبارات توسط وزارت و استان ها مهیا  گردید .

 وی بهبود وضعیت بهداشتی دختران دانش آموز و  آموزش مهارت های ارتباطی  والدین با آنان  را از جمله اهداف این برنامه ها برشمردو گفت :  طرح آشنایی دانش آموزان دختر با حقوق و تکالیف خود هم در سال تحصیلی گذشته در 15استان به صورت آزمایشی اجرا شد و در سال تحصیلی جاری هم در سایر استان ها تعمیم داده خواهد شد .

وی منشاء و پایه  بسیاری از بحران های اجتماعی مانند طلاق و خشونت را عدم آشنایی با حقوق و تکالیف قانونی برشمردو تاکید کرد : اگر مردم با  حقوق و تکالیف قانونی خود آشتا شوند بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی  از بین خواهد رفت .

 احمدی در ادامه خاطر نشان كرد :  در طرحی که به دفتر امور بانوان ریاست جمهوری داده شد ، اجرای این طرح به  معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت محول گردید و پیشنهادشد که این معاونت راهکارهای عملیاتی آشنایی دانش آموزان دختر و پسر را با حقوق و تکالیف قانونی را تدوین کند .

مشاور وزیرو مدیر کل امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش در ادامه به اجرای طرح تحقیقاتی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص اشاره کرد و گفت : نتایج این مطالعه به دقت تجزیه و تحلیل شده و مستندات آن به صورت یرنامه در حال اجرایی شدن است .

احمدی در ادامه سخنان خود به نگاه مثبت دولت تدبیرو امید و مقام عالی وزارت به زنان  اشاره کرد و گفت : با وجود تاکیدات متعدد  ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت و بخشنامه هایی که در توجه دادن  به زنان صادر شده است ؛ احساس می شود که بیشتر از این هم می توان از ظرفیت و پنانسیل زنان در عرصه های مختلف به ویژه مسائل مدیریتی استفاده کرد . 

وی  به  وجود 18مدیر در مناطق و شهرستان های سراسر کشور اشاره کرد و افزود : این آمار ضمن اینکه توجه آموزش و پرورش به زنان را می رساند ؛نشان می دهد که باز هم می توان در سطح گسترده ای از ظرفیت بالقوه بانوان استفاده کرد .

احمدی در پایان سخنان خود با تقدیر از توجه مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به اجرای مطلوب برنامه های امور بانوان از مطلوب بودن عملکرد لرستان در این حوزه ها اشاره کردو گفت : امیدواریم در آینده روند فعالیتهای آموزش و پرورش لرستان در ارتقای شاخص های امور بانوان و دختران  با شتاب بیشتری نسبت به گذشته ادامه پیدا کند .

اجراي طرح آزمايشي آشنایی دانش آموزان دختر با حقوق قانوني خود در 15 استان كشور

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author