آموزش و پرورش مدرسه محور و تخصص مدار باشد

آموزش و پرورش مدرسه محور و تخصص مدار باشد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، علی اصغر احمدی در گردهمایی روسای انجمن اولیاء و مربیان سراسر کشور در تبریز، اظهاركرد: انجمن اولیاء و مربیان به لحاظ نظری دچار تحول و تنوع است و نظریه واحدی در این خصوص وجود ندارد و در طول تاریخ دچار فراز و نشیب های متعددی شده که در زمان شکل گیری آموزش و پرورش شاهد تصمیمات عدیده و متنوعی در این حوزه بوده ایم.

وي خاطر نشان شد: بخش عظیمی از مردم اعم از اولیاء و دانش آموزان با دستگاه تعلیم و تربیت سر و کار دارند که ظرفیت عظیمی برای هم افزایی بشمار می آید.

احمدي با بیان اینکه سوی محوریت تربیت برعهده خانواده است،افزود:آموزش و پرورش در مدارس وکالت این تربیت را برعهده دارد که انجمن اولیاء و مربیان جهت تحقق این اصل بستر سازی مناسب انجام می دهد.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش نگاه تشریفاتی به این مجموعه را متذکر شد و گفت: در سند تحول بنیادین مسئولیت ورسالت انجمن اولیاء و مربیان به عنوان نقشه راه تعلیم و تربیت به وضوح ترسیم شده که رساندن انسان به کمال مطلوب هدف نهایی دستگاه تعلیم و تربیت است.

وي اظهاركرد: ما باید مشارکت اولیاء  مربیان را در قالب امور کیفی ببینیم و ارتقاي سطح تربیتی اولیاء و خانواده ها هدف ماست.

گفتني است؛گردهمایی آموزشی و توجیهی روسای ادارات انجمن اولیاء و مربیان استان های سراسرکشوربا هدف تبادل اطلاعات و تجربیات، افزایش کیفیت وآشنایی با سیاست ها کاری دفتر مرکزی تا سوم شهریور ماه در باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار می شود.

آموزش و پرورش مدرسه محور و تخصص مدار باشد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، علی اصغر احمدی در گردهمایی روسای انجمن اولیاء و مربیان سراسر کشور در تبریز، اظهاركرد: انجمن اولیاء و مربیان به لحاظ نظری دچار تحول و تنوع است و نظریه واحدی در این خصوص وجود ندارد و در طول تاریخ دچار فراز و نشیب های متعددی شده که در زمان شکل گیری آموزش و پرورش شاهد تصمیمات عدیده و متنوعی در این حوزه بوده ایم.

وي خاطر نشان شد: بخش عظیمی از مردم اعم از اولیاء و دانش آموزان با دستگاه تعلیم و تربیت سر و کار دارند که ظرفیت عظیمی برای هم افزایی بشمار می آید.

احمدي با بیان اینکه سوی محوریت تربیت برعهده خانواده است،افزود:آموزش و پرورش در مدارس وکالت این تربیت را برعهده دارد که انجمن اولیاء و مربیان جهت تحقق این اصل بستر سازی مناسب انجام می دهد.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش نگاه تشریفاتی به این مجموعه را متذکر شد و گفت: در سند تحول بنیادین مسئولیت ورسالت انجمن اولیاء و مربیان به عنوان نقشه راه تعلیم و تربیت به وضوح ترسیم شده که رساندن انسان به کمال مطلوب هدف نهایی دستگاه تعلیم و تربیت است.

وي اظهاركرد: ما باید مشارکت اولیاء  مربیان را در قالب امور کیفی ببینیم و ارتقاي سطح تربیتی اولیاء و خانواده ها هدف ماست.

گفتني است؛گردهمایی آموزشی و توجیهی روسای ادارات انجمن اولیاء و مربیان استان های سراسرکشوربا هدف تبادل اطلاعات و تجربیات، افزایش کیفیت وآشنایی با سیاست ها کاری دفتر مرکزی تا سوم شهریور ماه در باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار می شود.

آموزش و پرورش مدرسه محور و تخصص مدار باشد

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author