آموزش وپرورش مهم‌ترین نهاد فرهنگی کشور است

آموزش وپرورش مهم‌ترین نهاد فرهنگی کشور است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز دكتر حسن روحاني در جلسه راع اعتماد به وزير پيشنهادي آموزش و پرورش كه درصحن علني مجلس شوراي اسلامي درحال برگزاري است، اظهاركرد: بیش از 13 میلیون دانش آموز در کلاس های درس، این همه معلمان دلسوز در سراسر کشور، کار بسیار بزرگ و سختی است.

وي با بيان اينكه، ما امروز رسیده ایم به نقطه ای که باید از یک نیروی جدیدی با توانمندی خوب استفاده و بهره برداری کنیم، افزود: دولت در زمینه آموزش و پرورش کار زیادی انجام داده است، در زمینه مادی، علی رغم اینکه وضع مالی دولت در سال گذشته و امسال با شرایط ایده آل فاصله داشته، اما می دانید که هزینه جاری آموزش و پرورش در سال 92 حدود 14 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و امسال در سال 95 هزینه جاری آموزش و پرورش 30 هزار میلیارد تومان است یعنی دو برابر سال 92. در طول این سه سال ما اعتبارات را به بیش از دو برابر افزایش دادیم.

روحاني خاطرنشان كرد: همچنین تصمیم گرفتیم از طریق اوراق صکوک اجاره بتوانیم 4 هزار میلیارد تومان از درآمد این صکوک در اختیار آموزش و پرورش برای پاداش بازنشتگان هم سایر موارد بگذاریم. این مبلغ غیر از آن 30 هزار میلیارد است.

رئيس جمهور تصريح كرد: امیدوارم بتوانیم در برابر خدمات بلند و غیرقابل اررزش گذاری این عزیزان و این خادمین ملت، نسل جوان و نوجوان به عنوان تشکر ساده پاسخگو باشیم. کار فرهنگی را نمی توان با پول ارزشگذاری کرد. آنها از جان و دل مایه می گذارند و با عشق کار می کنند. خدماتی که دولت انجام می دهد در حد توان ما است.

آموزش وپرورش مهم‌ترین نهاد فرهنگی کشور است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز دكتر حسن روحاني در جلسه راع اعتماد به وزير پيشنهادي آموزش و پرورش كه درصحن علني مجلس شوراي اسلامي درحال برگزاري است، اظهاركرد: بیش از 13 میلیون دانش آموز در کلاس های درس، این همه معلمان دلسوز در سراسر کشور، کار بسیار بزرگ و سختی است.

وي با بيان اينكه، ما امروز رسیده ایم به نقطه ای که باید از یک نیروی جدیدی با توانمندی خوب استفاده و بهره برداری کنیم، افزود: دولت در زمینه آموزش و پرورش کار زیادی انجام داده است، در زمینه مادی، علی رغم اینکه وضع مالی دولت در سال گذشته و امسال با شرایط ایده آل فاصله داشته، اما می دانید که هزینه جاری آموزش و پرورش در سال 92 حدود 14 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و امسال در سال 95 هزینه جاری آموزش و پرورش 30 هزار میلیارد تومان است یعنی دو برابر سال 92. در طول این سه سال ما اعتبارات را به بیش از دو برابر افزایش دادیم.

روحاني خاطرنشان كرد: همچنین تصمیم گرفتیم از طریق اوراق صکوک اجاره بتوانیم 4 هزار میلیارد تومان از درآمد این صکوک در اختیار آموزش و پرورش برای پاداش بازنشتگان هم سایر موارد بگذاریم. این مبلغ غیر از آن 30 هزار میلیارد است.

رئيس جمهور تصريح كرد: امیدوارم بتوانیم در برابر خدمات بلند و غیرقابل اررزش گذاری این عزیزان و این خادمین ملت، نسل جوان و نوجوان به عنوان تشکر ساده پاسخگو باشیم. کار فرهنگی را نمی توان با پول ارزشگذاری کرد. آنها از جان و دل مایه می گذارند و با عشق کار می کنند. خدماتی که دولت انجام می دهد در حد توان ما است.

آموزش وپرورش مهم‌ترین نهاد فرهنگی کشور است

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author