آموزش ضمن خدمت 4هزار معلم پایه ششم و دهم

آموزش ضمن خدمت 4هزار معلم پایه ششم و دهم

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان خراسان جنوبی، عباس لامعی ، اظهارکرد:50 درصد این دوره آموزشی به منظور ارتقای مهارت های شغلی وآشنایی معلمان با کتب جدید التألیف پایه های ششم و دهم در شهریور ماه برگزار شد.

وی، از برگزاری 50 درصد باقی مانده دوره آموزشی کتب جدیدالتألیف از اوایل آبان ماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته قریب یک میلیون و 160 هزار نفر ساعت دوره آموزش ضمن خدمت برای 15 هزار فرهنگی استان بر گزار شد، که به صورت میانگین هر یک از معلمان استان به مدت 78 ساعت از کلاس های ضمن خدمت برخوردار شدند.

مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، مدیران بر ساماندهی صحیح  نیروی انسانی، کاهش ساعات حق التدریس و جلوگیری از نیروی مازاد نظارت کنند.

لامعي، با اشاره به لزوم رعایت سقف کلاسی دوره های تحصیلی و رعایت تراکم مصوب کلاسی، اضافه کرد: جداول کلاس های ادغام شده روستایی مدارس متوسطه توسط مدیران شهرستان ها تکمیل شده و برای برآورد هزینه و اعتبار مورد نیاز سرویس ایاب و ذهاب به اداره کل ارسال شود.

آموزش ضمن خدمت 4هزار معلم پایه ششم و دهم

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان خراسان جنوبی، عباس لامعی ، اظهارکرد:50 درصد این دوره آموزشی به منظور ارتقای مهارت های شغلی وآشنایی معلمان با کتب جدید التألیف پایه های ششم و دهم در شهریور ماه برگزار شد.

وی، از برگزاری 50 درصد باقی مانده دوره آموزشی کتب جدیدالتألیف از اوایل آبان ماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته قریب یک میلیون و 160 هزار نفر ساعت دوره آموزش ضمن خدمت برای 15 هزار فرهنگی استان بر گزار شد، که به صورت میانگین هر یک از معلمان استان به مدت 78 ساعت از کلاس های ضمن خدمت برخوردار شدند.

مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، مدیران بر ساماندهی صحیح  نیروی انسانی، کاهش ساعات حق التدریس و جلوگیری از نیروی مازاد نظارت کنند.

لامعي، با اشاره به لزوم رعایت سقف کلاسی دوره های تحصیلی و رعایت تراکم مصوب کلاسی، اضافه کرد: جداول کلاس های ادغام شده روستایی مدارس متوسطه توسط مدیران شهرستان ها تکمیل شده و برای برآورد هزینه و اعتبار مورد نیاز سرویس ایاب و ذهاب به اداره کل ارسال شود.

آموزش ضمن خدمت 4هزار معلم پایه ششم و دهم

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author