آمایش سرزمینی مهدهای کودک کشور به تفکیک روستاها تدوین شد

آمایش سرزمینی مهدهای کودک کشور به تفکیک روستاها تدوین شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، رخساره فضلی در ديدار با مربیان و مدیران پیش دبستانی استان در شهمیرزاد اظهاركرد: برای نخستین بار در کشور به تعدادی از دهستان‌های مناطق محروم کشور نیروی رسمی تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه معلمان رسمی واجدالشرایط در پست مربی پیش‌دبستانی در مناطق محروم شاغل می‌شوند تصريح کرد: سهمیه مربیان رسمی به مهدهای کودک بر اساس میزان محرومیت به استان‌های کشور تعلق می‌گیرد.

مدیرکل دفتر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه آموزش‌وپرورش مکلف به تأمین نیروی رسمی برای 53 بخش کشور از گروه 2 است گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که بر این اساس در مناطق محروم کشور بیش از 100 نیروی رسمی برای مهدهای کودک این مناطق تأمین شود.

فضلی افزود: علاوه بر این، سعی شده است تا در شیوه‌نامه توسعه سنواتی وزارت آموزش‌وپرورش، علاوه بر این 100 نیروی رسمی، به‌اندازه موردنیاز در مناطق محروم، تعدادی مربی از گروه 3 نیز پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به اینکه ممکن است تعدادی از مربیان چهار تا 6 ساعت در هفته کلاس داشته باشند گفت: برای حضور تمام‌وقت این مربیان در مناطق محروم به آنان حق‌الزحمه پرداخت می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌وپرورش عنوان کرد: این نیروهای رسمی، از امسال در مراکز پیش‌دبستانی مناطق محروم کشور ساماندهی می‌شوند.

آمایش سرزمینی مهدهای کودک کشور به تفکیک روستاها تدوین شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، رخساره فضلی در ديدار با مربیان و مدیران پیش دبستانی استان در شهمیرزاد اظهاركرد: برای نخستین بار در کشور به تعدادی از دهستان‌های مناطق محروم کشور نیروی رسمی تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه معلمان رسمی واجدالشرایط در پست مربی پیش‌دبستانی در مناطق محروم شاغل می‌شوند تصريح کرد: سهمیه مربیان رسمی به مهدهای کودک بر اساس میزان محرومیت به استان‌های کشور تعلق می‌گیرد.

مدیرکل دفتر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه آموزش‌وپرورش مکلف به تأمین نیروی رسمی برای 53 بخش کشور از گروه 2 است گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که بر این اساس در مناطق محروم کشور بیش از 100 نیروی رسمی برای مهدهای کودک این مناطق تأمین شود.

فضلی افزود: علاوه بر این، سعی شده است تا در شیوه‌نامه توسعه سنواتی وزارت آموزش‌وپرورش، علاوه بر این 100 نیروی رسمی، به‌اندازه موردنیاز در مناطق محروم، تعدادی مربی از گروه 3 نیز پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به اینکه ممکن است تعدادی از مربیان چهار تا 6 ساعت در هفته کلاس داشته باشند گفت: برای حضور تمام‌وقت این مربیان در مناطق محروم به آنان حق‌الزحمه پرداخت می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش‌وپرورش عنوان کرد: این نیروهای رسمی، از امسال در مراکز پیش‌دبستانی مناطق محروم کشور ساماندهی می‌شوند.

آمایش سرزمینی مهدهای کودک کشور به تفکیک روستاها تدوین شد

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author