آمادگي 6 هزار 600مدرسه براي استقبال از بيش از 600 هزار دانش آموز استان

آمادگي 6 هزار 600مدرسه براي استقبال از بيش از 600 هزار دانش آموز استان

به گزارش مركز  اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان ،  عليرضا نخعي ،در آیین باشکوه نماز سیاسی و عبادی جمعه و در آستانه باز گشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید گفت:موفقیت آموزش و پرورش موفقیت جامعه است و جامعه ای موفق است که آموزش و پرورش موفقی داشته باشد

نخعی افزود: همه دستگاههای اجرایی استان از جمله استانداری ، صدا و سیما ،  بسیج ، شورای شهر وسایر ارگانها و نهادها   به کمک آموزش و پرورش آمده اند  تا شروع سال تحصیلی خوبی را داشته باشیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به گستردگی وتنوع و حجم بالای کار در آموزش و پرورش اعلام کرد :که تمام تلاشها انجام گرفته تا بابهترین کیفیت آموزش و پرورش در اختیار مردم و دانش آموزان قرار گیرد.

وی  آمادگی  6هزارو ششصد واحد آموزشی برای استقبال از بیش از 600هزار دانش آموز در سطح استان رااز دیگر اقدامات آموزش و پرورش استان برای شروع سال تحصیلی برشمرد و گفت: تمام تمهیدات لازم برای شروع سال تحصیلی خوب اندیشیده شده وامکانات لازم دراختیار ادارات سطح استان برای تحویل به مدارس  قرارگرفته و ادارات استان نیز این امکانات را به مدارس تحویل داده اند

 رئیس آموزش و پرورش استان در پایان اظهار كرد: با کمک سایر نهادها و دستگاههای اجرایی استان شاهد سالی توأم با موفقیت و علم آموزی برای دانش آموزان باشیم.

آمادگي 6 هزار 600مدرسه براي استقبال از بيش از 600 هزار دانش آموز استان

به گزارش مركز  اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان و بلوچستان ،  عليرضا نخعي ،در آیین باشکوه نماز سیاسی و عبادی جمعه و در آستانه باز گشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید گفت:موفقیت آموزش و پرورش موفقیت جامعه است و جامعه ای موفق است که آموزش و پرورش موفقی داشته باشد

نخعی افزود: همه دستگاههای اجرایی استان از جمله استانداری ، صدا و سیما ،  بسیج ، شورای شهر وسایر ارگانها و نهادها   به کمک آموزش و پرورش آمده اند  تا شروع سال تحصیلی خوبی را داشته باشیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به گستردگی وتنوع و حجم بالای کار در آموزش و پرورش اعلام کرد :که تمام تلاشها انجام گرفته تا بابهترین کیفیت آموزش و پرورش در اختیار مردم و دانش آموزان قرار گیرد.

وی  آمادگی  6هزارو ششصد واحد آموزشی برای استقبال از بیش از 600هزار دانش آموز در سطح استان رااز دیگر اقدامات آموزش و پرورش استان برای شروع سال تحصیلی برشمرد و گفت: تمام تمهیدات لازم برای شروع سال تحصیلی خوب اندیشیده شده وامکانات لازم دراختیار ادارات سطح استان برای تحویل به مدارس  قرارگرفته و ادارات استان نیز این امکانات را به مدارس تحویل داده اند

 رئیس آموزش و پرورش استان در پایان اظهار كرد: با کمک سایر نهادها و دستگاههای اجرایی استان شاهد سالی توأم با موفقیت و علم آموزی برای دانش آموزان باشیم.

آمادگي 6 هزار 600مدرسه براي استقبال از بيش از 600 هزار دانش آموز استان

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author