آماده سازی 592 پايگاه تابستانی براي غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استان

آماده سازی 592 پايگاه تابستانی براي غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، مهدی حاجتی اظهاركرد: این مراکز شامل پایگاه های اوقات فراغت در مدارس، کانون های ورزشی، کانون های فرهنگی و تربیتی، مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدارس قرآني، پژوهش سراها، هنرستانهای فنی و حرفه ای و اردوگاه های دانش آموزی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان تصريح كرد: پارسال 86 هزار و342 دانش آموز در 412 پایگاه و مرکز تابستانی شرکت کردند که پیش بینی می شود امسال این رقم به بیش از 90 هزار دانش آموز در 592 مرکز تابستانی برسد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان، طرح مزرعه تابستانی است که دانش آموزان دوره متوسطه می توانند در زمینی به مساحت حداقل 100 متر مربّع جهت کاشت برخی از اقلام مورد علاقه خود اقدام کنند.

حاجتي با بيان اين كه یکی از برنامه های تابستانه دانش آموزان برپایی اردوهای مختلف است ،افزود: سال گذشته براي 13 هزار و 822 دانش آموز برنامه اردویی اجرا شد و پیش بینی می شود امسال این رقم به بیش از 16 هزار دانش آموز برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: برای اجرای برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان سال گذشته 257 میلیون تومان از محل اعتبارات استانداری گیلان و مشارکت های مردمی هزینه شد که پیش بینی می شود این رقم از محل اعتبارات پیش گفته به 360 میلیون تومان برسد.

آماده سازی 592 پايگاه تابستانی براي غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، مهدی حاجتی اظهاركرد: این مراکز شامل پایگاه های اوقات فراغت در مدارس، کانون های ورزشی، کانون های فرهنگی و تربیتی، مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدارس قرآني، پژوهش سراها، هنرستانهای فنی و حرفه ای و اردوگاه های دانش آموزی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان تصريح كرد: پارسال 86 هزار و342 دانش آموز در 412 پایگاه و مرکز تابستانی شرکت کردند که پیش بینی می شود امسال این رقم به بیش از 90 هزار دانش آموز در 592 مرکز تابستانی برسد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان، طرح مزرعه تابستانی است که دانش آموزان دوره متوسطه می توانند در زمینی به مساحت حداقل 100 متر مربّع جهت کاشت برخی از اقلام مورد علاقه خود اقدام کنند.

حاجتي با بيان اين كه یکی از برنامه های تابستانه دانش آموزان برپایی اردوهای مختلف است ،افزود: سال گذشته براي 13 هزار و 822 دانش آموز برنامه اردویی اجرا شد و پیش بینی می شود امسال این رقم به بیش از 16 هزار دانش آموز برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: برای اجرای برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان سال گذشته 257 میلیون تومان از محل اعتبارات استانداری گیلان و مشارکت های مردمی هزینه شد که پیش بینی می شود این رقم از محل اعتبارات پیش گفته به 360 میلیون تومان برسد.

آماده سازی 592 پايگاه تابستانی براي غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استان

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author