آغاز عملیات ساخت مدرسه 3کلاسه عشایری درشهرستان لردگان

آغاز عملیات ساخت مدرسه 3کلاسه عشایری درشهرستان لردگان

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری “بهروز امیدی” با اعلام این خبر اظهار داشت: با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخت مدرسه 3کلاسه روستای امام آباد شهرستان لردگان  با زیربنای 90متر مربع آغاز شد.

امیدی تصریح کرد: تمام مراحل ساخت این مدرسه توسط دانشجویان جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران وبا کمک خیرین مدرسه ساز  انجام می شود.

گفتنی است این مدرسه تا پایان شهریور ماه 95جهت استفاده دانش آموزان این روستا به بهره برداری می رسد.

آغاز عملیات ساخت مدرسه 3کلاسه عشایری درشهرستان لردگان

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری “بهروز امیدی” با اعلام این خبر اظهار داشت: با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخت مدرسه 3کلاسه روستای امام آباد شهرستان لردگان  با زیربنای 90متر مربع آغاز شد.

امیدی تصریح کرد: تمام مراحل ساخت این مدرسه توسط دانشجویان جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران وبا کمک خیرین مدرسه ساز  انجام می شود.

گفتنی است این مدرسه تا پایان شهریور ماه 95جهت استفاده دانش آموزان این روستا به بهره برداری می رسد.

آغاز عملیات ساخت مدرسه 3کلاسه عشایری درشهرستان لردگان

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author