آغاز به کار چهاردهمین اجلاس اعضای آسیایی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در تهران

آغاز به کار چهاردهمین اجلاس اعضای آسیایی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در تهران
چهاردهمین اجلاس کشورهای آسیایی عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی با حضور نمایندگان 25 کشور آسیایی در تهران آغاز به کار کرد.

آغاز به کار چهاردهمین اجلاس اعضای آسیایی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در تهران

چهاردهمین اجلاس کشورهای آسیایی عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی با حضور نمایندگان 25 کشور آسیایی در تهران آغاز به کار کرد.
آغاز به کار چهاردهمین اجلاس اعضای آسیایی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی در تهران

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author