آغاز برگزاری اردوهای راهیان نور از 10 مهرماه

آغاز برگزاری اردوهای راهیان نور از 10 مهرماه

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، علی اکبر زاده در جلسه شورای هماهنگی بسیج دانش آموزان در اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: این دستورالعمل تفاوتی با سال های گذشته نخواهد داشت به طوری که آغاز برگزاری این برنامه تربیتی و ملی را از 10 مهرماه از کنار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) در نظر گرفته ایم و هر استانی نیز می تواند در زمان مقرر اقدام به برگزاری این برنامه کنند.

وی افزود: یکی از نکات مهم این است که هم اکنون دبیرخانه تشکل های دانش آموزی در اداره کل معاونت فرهنگی هنری وزارت مستقر است که بر این اساس جلساتی پیرامون مسائل مختلف برگزار می شود.

معاون فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیج دانش آموزی بازوی توانمندی در وزارت آموزش و پرورش است، عنوان کرد: با وجود بسیج دانش آموزی، فعالیت های تربیتی بسیاری داخل مدارس در کنار فعالیت های آموزش و پرورش صورت می گیرد چرا که این کار باعث هم افزایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبق دستورالعمل مربوطه، استفاده از تجهیزات استاندارد، مکان اردو، شرایط حین اردو و …. باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

علی اکبرزاده در ادامه اظهاراتش گفت: هم اکنون بسیج دانش آموزی و بخش های خصوصی باید به کمک آموزش و پرورش بیایند چرا که آموزش و پرورش به تنهایی توانایی انجام بسیاری از برنامه ها را ندارد.

آغاز برگزاری اردوهای راهیان نور از 10 مهرماه

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان، علی اکبر زاده در جلسه شورای هماهنگی بسیج دانش آموزان در اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: این دستورالعمل تفاوتی با سال های گذشته نخواهد داشت به طوری که آغاز برگزاری این برنامه تربیتی و ملی را از 10 مهرماه از کنار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) در نظر گرفته ایم و هر استانی نیز می تواند در زمان مقرر اقدام به برگزاری این برنامه کنند.

وی افزود: یکی از نکات مهم این است که هم اکنون دبیرخانه تشکل های دانش آموزی در اداره کل معاونت فرهنگی هنری وزارت مستقر است که بر این اساس جلساتی پیرامون مسائل مختلف برگزار می شود.

معاون فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بسیج دانش آموزی بازوی توانمندی در وزارت آموزش و پرورش است، عنوان کرد: با وجود بسیج دانش آموزی، فعالیت های تربیتی بسیاری داخل مدارس در کنار فعالیت های آموزش و پرورش صورت می گیرد چرا که این کار باعث هم افزایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبق دستورالعمل مربوطه، استفاده از تجهیزات استاندارد، مکان اردو، شرایط حین اردو و …. باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

علی اکبرزاده در ادامه اظهاراتش گفت: هم اکنون بسیج دانش آموزی و بخش های خصوصی باید به کمک آموزش و پرورش بیایند چرا که آموزش و پرورش به تنهایی توانایی انجام بسیاری از برنامه ها را ندارد.

آغاز برگزاری اردوهای راهیان نور از 10 مهرماه

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author